Top 10 similar words or synonyms for dajatvah

pajkih    0.822873

asircih    0.794118

sortah    0.784634

zajcih    0.782310

ranah    0.773815

babiloncih    0.773378

virusih    0.773349

uporabah    0.773172

kloniranju    0.772021

pranju    0.771107

Top 30 analogous words or synonyms for dajatvah

Article Example
Hrvaško-slovenski kmečki upor Vzrokov za kmečke upore je bilo veliko, med najpomembnejše za začetek hrvaško-slovenskega pa zgodovinarji štejejo večanje bremen na Tahijevih posestvih, ki so se odražale v dajatvah, pretirani tlaki, brezpravnosti podložnikov, izvajanje terorja nad kmečkim prebivalstvom.
Mitnina Pri mitninah oziroma sorodnih dajatvah je v srednjem veku davčno osnovo najprej predstavljala transportirana količina blaga, kasneje pa tudi tržna mitnina od vrednosti prodaje. Pred pojavom sodobnega pobiranja davkov so države pobiranje takšnih davkov izvajale točkovno, to je na pomembnih strateških mestih, mostovih, prehodih in naselbinah, ob prehodu blaga prek mitnice.
Haloze Na področju Haloz so bili že od nekdaj pomembni vinogradi, ki pa so prinašali bolj skromen zaslužek ob visokih dajatvah gospoščini. Zaradi rodovitne prsti, visokih temperatur, velikega števila jasnih dni ter primerne vlažnosti sodijo Haloze po nekaterih virih med 5 % svetovnih vinogradniških predelov, ki imajo najugodnejše pogoje za gojenje vinske trte. Vinogradi so v zasebni lasti; znane sorte, ki jih gojijo, so beli pinot, laški rizling, renski rizling, sauvignon, šipon in traminec, stara domača sorta pa je štajerska belina ali ranfol. Večina njivskih površin je posejana s koruzo in pšenico. Sadjarstvo in vrtnarstvo sta redkejša in namenjena lastnim potrebam. V zadnjih letih se je nekoliko razširila živinoreja, in sicer vzreja domačega goveda in drobnice.
Za staro pravdo Dogajanje je postavljeno v leto 1573. V gostilni »Pod Lipo« teče pogovor o dajatvah, ki so se letos povečale. Tržani ugibajo, če bo morda tudi v naših krajih vzkipelo kakor na Hrvaškem, kjer se kmetje pod vodstvom Ilije Gregoriča upirajo gospodi. V gostilno nenadoma vstopi Marko s Polane z obvezano glavo. Na grad je namreč peljal desetino, oskrbnik Moloprau ga je ozmerjal, češ da je prinesel premalo, hlapci pa so ga pretepli. Tinka sporoči, da Moloprau z županom in občinskimi možmi prihaja v gostilno. Martinek hitro skrije Marka v stransko čumnato. Moloprau pride zaradi vinogradske pravice, gradu bo treba več oddati in prav on bo določil, koliko več. Martinek se upre, župan in tržani ga pri tem podprejo ter oskrbnika porinejo skozi vrata. Druščini se pridruži še Zeleni Jurij, ki kmetom obljubi boj za pravico.
Urbar Priročni urbarji (Handurbare) so se pojavili v 15. stoletju in so bili namenjeni sprotni evidenci o resnično poravnanih podložniških obveznostih. Vanje je sestavljalec priročnega urbarja – običajno oskrbnik posesti – prepisal podatke iz temeljnega urbarja ter jim dodajal pripise ob robu ali pa vnaprej začrtal rubrike za posamezna leta. Znotraj rubrik je za vsakega podložnika oz. vsako dajatev ali obveznost posebej zapisal, ali oz. v kolikšni meri je bila ta poravnana: pri dajatvah v naravi je navedel količino oddane dajatve, pri denarnih pa višino plačanega zneska. Med priročne se večinoma uvrščajo tudi urbarialni registri – popisi zgolj določene vrste dajatev oz. obveznosti: žitne desetine, desetine prirastka živine, vinske desetine, gornine, te ali one oblike tlake ipd. Ker pri davku oz. davkih ni šlo za dajatev zemljiškemu gospodu, ampak deželi oz. državi, med urbarialne registre ne štejemo davčnih registrov.
Pod Lutrovim jarmom 1. dejanje: Vas je razcepljena na katoličane in luterane, s temi je vsa grajska gospoda z župnikom in predikatom vred. Na praznik sv. Florijana pride do hudega spora z oskrbnikom, ko od kmetov zahteva, da delajo, še hujšo kri pa povzroči Ulrik, ki zalezuje Zlatko, pa se mu njen zaročenec Matej s fanti postavi po robu. Razburjenje prikipi do vrha, ko Knafelj vaščanom dopoveduje, da so molitev, romanja, čaščenje Matere božje, zakramenti itn. odveč, če ne celo greh in malikovalstvo. Pride do pretepa, ki ga konča birič z oznanilom, da je vera grajskih podložnikov sedaj luteranska; tisti, ki so se že spreobrnili, imajo pri tlaki, dajatvah itn. precejšnje ugodnosti. Luterani slavijo zmago, katoličani so potrti, a sklenejo, da bodo ostali zvesti prav veri, rešili bodo cerkljansko faro ali poginili, z njimi je Bog!
Župnija Sv. Vid pri Ptuju Na prošnjo predstojnika (gvardijana) je potem tudi papež Urban VIII. 6. avgusta 1623 s posebnim pismom potrdil inkorporacijo župnije svetega Vida samostanu minoritov v Gradcu. Prepis papeževega pisma se nahaja v nadžupnijskem arhivu v Hočah, drugi prepis pa v domači župnijski kroniki. Po predaji župnije graškim minoritom je Pileator od njih zahteval, da mu morajo kot hoškemu župniku plačati običajno letno pristojbino (25 goldinarjev, 4 štrtinjake vina in 12 kapunov). Ker pa v cesarjevem in papeževem pismu ni bilo govora o teh dajatvah, so jih minoriti odrekli. Zaradi tega se je prišlo do pravde, ki je trajala več let. Končno je papeški nuncij Cirijak leta 1633 odločil, da minoriti nimajo nobene obveznosti do župnika iz Hoč. Po zasebnem dogovoru pa so minoriti enkrat za vselej plačali Pileatorju 1250 goldinarjev. Tako je župnija svetega Vida prešla z vsemi dohodki, pravicami in dolžnostmi v last minoritskega Reda. Samostan v Gradcu jo je moral oskrbovati z dušnimi pastirji. Župnijo so upravljali redno redovni duhovniki, izjemoma pa včasih tudi svetni.