Top 10 similar words or synonyms for bogova

izis    0.706796

bradati    0.703196

kadem    0.702234

mercurius    0.692643

hestija    0.689967

brezbožno    0.687496

amaunet    0.685484

šivo    0.678723

perzefone    0.676494

dinkinova    0.676208

Top 30 analogous words or synonyms for bogova

Article Example
Mictlantecuhtli Bogova dvojčka Quetzalcoatl in Ksolotl (Xolotl) sta Mictlanteculhtliju ukradla kosti prejšnje generacije bogov. Bog smrti ju je zasledoval in čeprav sta pobegnila, sta odvrgla kosti. Te so se razkropile in postale različne rase smrtnikov.
Vilindar Bogova občudujeta žrtvovanje in ljubezen, zato Doreji boginja Nora povrne življenje. Doreja in Maladon odideta domov bogato obložena z božjimi darili in postaneta odlična vladarja. Po sto letih pride Bela žena in bogovi ju pozovejo k sebi k mizi pod belo lipo na kristalni gori, kjer skupaj odločajo o človeških usodah.
Honsu V Srednjem kraljestvu je Honsu kot sin Nut v Tebah postopoma nadomestil boga vojne Montuja. Za Honsujevega posvojitelja in krušnega očeta so imeli boga Amona, ki je bil pomemben že med vzponom Teb, njegovo ženo Vosret pa so zamenjali z Nut. Ker sta bila Honsu in Nut zelo blaga bogova, je Montu postopoma izgubil svoje bolj agresivne aspekte.
Mitologija Vsako leto so ob praznovanju babilonskega novega leta — ko so pretile spomladanske poplave — obnavljali določen obred in mit. Obredni mit je bil na vrsti četrti dan enajstdnevnega praznovanja. Začetni verzi mita opisujejo sile stvarjenja. Dolgo preden sta zemlja in nebo dobila imeni, sta se združili Apsu, sladka voda, in Tiamat, grenka voda, in naredili veličastne valove, iz katerih je prišlo življenje. Najprej sta ustvarili bogova Lakhmuja in Lakhamuja, a še preden sta popolnoma odrasla, sta nastala še močnejša bogova, Anšar in Kišar, ki predstavljata nebeški in zemeljski svet. Ker so se iz njunih voda rojevali vse odločnejši in učinkovitejši bogovi, so vztrajne sile Apsu in Tiamat postajale vse bolj maščevalne. Mit poroča o sporu, vrh pa doseže z zmagoslavjem Marduka, prvaka božanskega dvora, ki namesto grozeče prvobitne zmede vzpostavi red. O boju za prevlado reda nad kaosom govorijo tudi kananski miti, še posebej Ep o Baalu, vklesan na ploščah, ki so jih našli pri starodavnem sirskem mestu Ugaritu.
Hor V številnih različicah zgodbe "Spopadi Hora in Seta" sta si bogova Egipt razdelila. Hor je dobil rodovitni del države okoli Nila, ki je bilo jedro egipčanske civilizacije, Set pa neplodno puščavo in z njo povezane tuje dežele. Hor je vladal na zemlji, medtem ko je Set prebival na nebu. Vsak bog je torej vzel eno od tradicionalnih polovic kraljestva, Gornji in Spodnji Egipt, in bil zato tradicionalno povezan z njo.
Friedrich Wilhelm Nietzsche Ta filizofski koncept temelji na nekaterih značilnostih antične grške mitologije, omenjena sta bogova Dioniz in Apolon. V klasični grški tragediji je Nietzsche našel obliko umetnosti ki presega pesimizem. Gledalcem, ki so na odru videli trpljenje igralcev, se je zato njihovo življenje zdelo vredno živeti. Glavna tema Rojstva Tragedije je bila fuzija Apolona in Dioniza. Apolon naj bi predstavljal harmonijo, napredek in logiko, Dioniz pa kaos, čustva, intoksiciranost in ekstazo, medsebojno pa se dopolnjujeta. Skupaj naj bi predstavljala temelj grške kulture.
Sifnijska zakladnica To je edini ohranjeni pediment in upodablja slavno delfsko temo. V središču pedimenta je Zevs (drugi viri trdijo, da je Atena ali Hermes), na levem Apolon in na desni Heraklej. Dva mlada bogova tekmujeta za delfski trinožnik in Zevs na sredi ju poskuša ločiti. Skulptura prikazuje jeznega Herakleja, ker mu Pitija ni hotela prerokovati, ker ni bil oproščen umora Ifita. Ogorčenemu Herakleju je že uspelo vzeti sveti trinožnik, a Apolon ga poskuša potegniti stran.
Tarakonska Hispanija Najbolj priljubljeno božanstvo v rimski Hispaniji je bila Izida, kateri je sledila Velika mati - Kibela. Priljubljeni sta bili tudi kartažansko-feničanski božanstvi Melkart (bog sonca in morja) in Tanit (kraljica mati, morda povezana tudi z Luno). Omenjena božanstva so kmalu zamenjali rimski bogovi. Melkarta na primer je zamenjal Herkules, ki je bil sam različica grškega Herakleja. Poleg njih so bili pomembni tudi kartažanski najvišji bog Baal, in egipčanska bogova Bes in Oziris.
Alah Nekateri islamski učenjaki nasprotujejo prevajanju imena Alah. Pomensko približno enake besede se v drugih jezikih uporabljajo tudi v množinskih oblikah (bogova, bogovi), kar naj bi bilo v nasprotju s pomenskim obsegom imena Alah, ki lahko označuje le edinega boga, skupnega trem verstvom abrahamske tradicije (judovstvo, krščanstvo, islam). Za označevanje bogov v drugih verstvih Arabci uporabljajo besedo "ilāh" ali "ma`būd", slednje dobesedno pomeni čaščeno (bitje). V zgodnjem grškem prevodu so uporabili "ho theos monos", "edini bog", kot enakovreden izraz aramejskemu "Alaha".
Bonnski Münster Oltarji za rimska bogova kot sta Mercurius Gebrinius in Matronae Aufaniae, ki sta na območju cerkve, kažeta da je bilo v rimskih časih mesto čaščenja na mestu, na katerem je bila kasneje zgrajena cerkev. Grobovi, grobnice in rimska "cella memoriae", spominska obeležja kažejo na obstoj "majhne nekropole", ki je obstajala tu že od 2. stoletja. "Cella memoriae" je pollesena zgradba in je imela notranje kamnite klopi in dve mizi. Tu so bili mrtvi najbrž na kultnem obroku.