Top 10 similar words or synonyms for algoritmi

kriptografija    0.818226

kodiranje    0.797987

optimizacija    0.772466

optika    0.763090

preslikave    0.756723

kristalografija    0.756551

diagrami    0.756299

integrali    0.755974

aksiomi    0.752658

algebra    0.750864

Top 30 analogous words or synonyms for algoritmi

Article Example
Algoritmi za urejanje podatkov Algoritem za urejanje podatkov ali algoritem za sortiranje podatkov, je v računalništvu postopek, s katerim elemente seznama uredimo po določenem vrstnem redu. Rezultat urejanja je urejen seznam, ki je permutacija elementov vhodnega seznama.
Algoritmi za urejanje podatkov Lahko jih delimo glede na to, kakšne sezname urejajo (numerični, leksikografski), glede na to, kje med urejanjem hranimo podatke (notranji in zunanji), glede na časovno ali prostorsko zahtevnost, glede na princip urejanja (z zamenjavami, z vstavljanjem, s porazdelitvami, z zlivanjem, z urejanem po delih) in glede na nekatere lastnosti, kot je npr. stabilnost in zmožnost urejanja iz toka podatkov.
Algoritmi za urejanje podatkov Nekaj algoritmov za notranje urejanje:
Algoritmi za urejanje podatkov Za zunanje urejanje lahko uporabimo urejanje z zlivanjem ali katero izmed izpeljank, kot sta urejanje z naravnim zlivanjem in urejanje s polifaznim zlivanjem.
Algoritmi za urejanje podatkov Preprosti algoritmi za urejanje, ki so se pojavili med prvimi (mehurčno urejanje, urejanje z navadnim vstavljanjem, urejanje z navadnim izbiranjem), imajo v povprečju časovno zahtevnost formula_1. Prvi algoritem, ki je to mejo nekoliko znižal je Shellovo urejanje, ki je nadgradnja navadnih vstavljanj v več stopenj. Njegova časovna zahtevnost je zelo odvisna od stopenj, ki jih izberemo za urejanje in v splošnem ni znana, je pa navzgor omejena z formula_1. Hitro urejanje, urejanje z zlivanjem in urejanje s kopico pa imajo v povprečju časovno zahtevnost formula_3. To je tudi teoretična spodnja meja za algoritme, ki uporabljajo primerjave in zamenjave. Urejanje po delih () in nekateri drugi algorimi za urejanje, pa imajo teoretično spodnjo mejo formula_4, a niso primerni za vse tipe vhodnih podatkov.
Algoritmi za urejanje podatkov Za algoritme, ki ne zahtevajo dodatnega prostora v pomnilniku pravimo, da urejajo na mestu in imajo prostorsko zahtevnost formula_5. Algoritmi kot je npr. urejanje z zlivanjem, pa pri urejanju potrebujejo dodaten prostor takšne velikosti, kot ga zaseda vhodni seznam. Za take algoritme pravimo, da imajo prostorsko zahtevnost formula_4.
Algoritmi za urejanje podatkov Algoritem za urejanje podatkov je stabilen, kadar ohranja vrstni red enakih elementov. Ta lastnost je uporabna, kadar urejamo nek seznam elementov po več kriterijih - če na primer uredimo nek seznam po abecedi, nato pa po datumu, bodo elementi z istim datumom še vedno urejeni tudi po abecedi. Urejanje z zlivanjem in urejanje z navadnim vstavljanjem sta stabilna algoritma.
Algoritmi za urejanje podatkov Notranji algoritmi za urejanje hranijo vse potrebne podatke ves čas urejanja v glavnem pomnilniku računalnika.
Algoritmi za urejanje podatkov Zunanji algoritmi berejo dele podatkov z zunanjega pomnilnika in jih urejajo v več stopnjah. Uporabljamo jih, kadar urejamo sezname, ki so preveliki za glavni pomnilnik, ki ga imamo na voljo.
Seznam računalniških vsebin algoritmi za urejanje podatkov -