Top 10 similar words or synonyms for šercerjevo

sklepnimi    0.728487

donom    0.718258

rodimcev    0.711746

zadržanostjo    0.710003

safo    0.708271

pogostejšimi    0.707538

unstrut    0.707513

uralom    0.704866

liverpoolom    0.703896

neuradnim    0.702755

Top 30 analogous words or synonyms for šercerjevo

Article Example
1. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada »Tone Tomšič« Od julija 1943 je delovala v okviru XIV. divizije NOVJ, skupaj s Šercerjevo, Gradnikovo
Četrta operativna cona Največjo operativno moč je IV. operativna cona imela poleti in zgodaj jeseni 1944. Pred koncem septembra 1944 so bile štabu cone podrejene naslednje enote: 14. divizija s Tomšičevo, Šercerjevo in Bračičevo brigado, ter Šlandrova in Zidanškova brigada, ki ju je od 23. julija 1944 povezoval njun operativni štab, ter 5 odredov: Kamniško-zasavski, Kozjanski, Lackov oziroma Pohorski, Vzhodnokoroški in Zapadnokoroški odred, v coni pa je delovala tudi 3. brigada VDV. Načrt v preoblikovanje cone v korpus ni bil uresničen, dejansko pa je imel štab cone od pomladi 1944 vlogo štaba korpusa. od konca marca do sredine septembra 1944 so enote cone zavzele ozemlja v Moravški dolini, Zgornji Savinjski dolini na Kozjanskem in Pohorju.
Janko Rudolf Leta 1941 je vstopil v NOB in bil sprejet v Komunistično partijo Slovenije (KPS). Aprila 1942 se je umaknil v ilegalo in postal član rajonskega komiteja KPS Bežigrad, junija pa še član rajonskega komiteja KPS Vič. Poleti 1942 je odšel k partizanom, kjer je bil četni komisar Dolomitskega odreda, nato v Šercerjevo brigado, kjer je decembra 1942 postal namestnik politkomisarja bataljona, maja 1943 komisar bataljona, julija 1943 komisar brigade. Septembra 1943 je na Golem nad Igom ustanovil 10. Slovensko narodnoosvobodilno udarno brigado "Ljubljanska" (SNOB) ter bil njen komisar do decembra 1943, ko je bil postavljen za komisarja 18. divizije.
Janez Zalar Leta 1943 je zaradi nevarnosti internacije cele družine odšel v Ljubljansko brigado, v kateri je bil po nekaj dnevih v bojih tudi ranjen. Po nekaj tednih je bil premeščen v Šercerjevo brigado. Med premiki Šercerjeve brigade po slovenskem osvobojenem ozemlju leta 1943, nekje okrog Starih Žag, je bil le nekaj mesecev po odhodu v partizane s še dvema soborcema, po zboru brigade, brez sodnega procesa, obsojen na smrt zaradi posesti koščka kruha. Po kasnejših informacijah je bil pred likvidacijo mučen in maltretiran s strani soborcev. Grob, katerega lokacija je do danes neznana, si je izkopal sam.
Druga operativna cona Drugo operativno cono so ustanovili 11. decembra 1942; poveljevala sta ji komandant Ivan Kavčič in politični komisar France Popit. Obsegala je območje Notranjske do železniške proge Ljubljana - Trst; podrejeni so ji bili Tomšičeva (do konca decembra) in Šercerjeva brigada ter Notranjski odred. Pod poveljstvom štaba cone sta enoti napadali manjše sovražnikove postojanke ter s svojo dejavnostjo zavirale razvoj vaških straž, ki so se širile po nekaterih notranjskih vaseh. Napadli sta tudi železniško progo Ljubljana - Trst. Dejavnost Šercerjeve brigade je bila v veliko pomoč skupini treh slovenskih in eni hrvaški brigadi, ki so bile v partizanski protiofenzivi na Dolenjskem. Ko so tudi Šercerjevo brigado začasno dodelili I. operativni coni, pozneje pa razpustili še Notranjski odred, je maja 1942 II. operativna cona prenehala obstajati.