Топ-10 похожих слов или синонимов для devāya

kasmai    0.954311

vidhema    0.952761

यद    0.927053

हव    0.913978

zemljo    0.910486

nemoj    0.908099

žanav    0.907076

iznad    0.906277

taen    0.905427

यत    0.904047

Топ 30 аналогичных слов или синонимов для devāya

Article Example
Хираньягарбха ya īśe asya dvipadaścatuṣpadaḥ kasmai devāya haviṣāvidhema ||3
Хираньягарбха tato devānāṁ samavartatāsurekaḥkasmai devāya haviṣā vidhema ||7
Хираньягарбха yaścāpaścandrā bṛhatīrjajānakasmai devāya haviṣā vidhema ||9
Хираньягарбха yasyemāḥ pradiśo yasya bāhū kasmai devāya haviṣāvidhema ||4