Top 10 similar words or synonyms for zdefektowanych

upakowanych    0.617123

włóknistych    0.532720

wydłużonych    0.531721

cienkościennych    0.531342

grubościennych    0.525992

spłaszczonych    0.525321

błoniastych    0.524137

ziarnistych    0.523847

spękanych    0.523485

pręcikowych    0.523237

Top 30 analogous words or synonyms for zdefektowanych

Article Example
Bainit Bainit dolny jest to przesycony węglem ferryt o budowie płytkowej, który we wnętrzu ziaren posiada drobnodyspersyjne wydzielenia węglików. Powstaje poniżej temperatury 350 °C w wyniku zajścia przemiany pośredniej z austenitu. Bainit dolny składa się z silnie zdefektowanych listew ferrytu, we wnętrzu których znajduje się cementyt. Listwy są ustawione pod kątem 55 – 60°.
Bainit Bainit górny jest to przesycony węglem ferryt o budowie pierzastej, w którym między ziarnami lub w ich wnętrzu posiada nieregularne wydzielenia cementytu. Powstaje w zakresie temperatur 550 – 350 °C w wyniku zajścia przemiany pośredniej z austenitu. Bainit górny składa się z pakietów silnie zdefektowanych listew ferrytu, a między nimi znajduje się cementyt.
Tramwaje w konurbacji górnośląskiej Tramwaje Śląskie dysponują kilkudziesięcioma tramwajami roboczymi i kilkunastoma lorkami. Pojazdy robocze wykorzystywane są do przewozu pracowników zaplecza, do transportu urządzeń i materiałów, ciągnięcia lorek transportowych, holowania zdefektowanych wagonów i odśnieżania. Lorki wykorzystywane są do transportu urządzeń i materiałów oraz odśnieżania. Przewoźnik dysponuje również jedną podbijarką torową.
Hydroksykarbamid Hydroksykarbamid jest stosowany w terapii nowotworów głowy i szyi, raka jajnika, czerniaka, przede wszystkim jednak w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej (granulocytowej) opornej na busulfan, nadpłytkowości samoistnej i innych zespołów mieloproliferacyjnych (czerwienica prawdziwa). Hydroksymocznik stosowany jest ponadto u pacjentów z anemią sierpowatą jako czynnik zmniejszający liczbę zdefektowanych erytrocytów. Bywa stosowany w leczeniu skojarzonym raka krtani, w niektórych nowotworach skóry, w skojarzeniu z radioterapią. Niekiedy w dermatologii w niektórych postaciach łuszczycy. Ponadto hydroksymocznik pobudza syntezę hemoglobiny płodowej (HbF), co wykorzystywane jest w leczeniu niedokrwistości sierpowatokrwinkowej.
Korozja chemiczna Warstwy szczelne mogą powstawać, jeżeli objętość molowa tlenku nie jest mniejsza od objętości molowej metalu (reguły Pillinga i Bedwortha). Zgodnie z tą zasadą metale I i II grupy nie mogą być chronione warstwą tlenku (utleniają się gwałtownie), a tlenki powstające na aluminium, chromie lub niklu tworzą warstwy ochronne. Nie mają tych właściwości np. tlenki żelaza, ponieważ wspomniany warunek jest niezbędny, ale nie jest wystarczający. Reagenty reakcji utleniania mogą przenikać przez szczelne warstwy tlenków, np. wzdłuż zdefektowanych granic ich ziaren lub przez sieć krystaliczną. W przypadkach zbyt dużych objętości molowych tlenków lub dużych różnic między rozszerzalnością cieplną tlenku i metalu, warstwy tlenków pękają, co otwiera drogi szybkiego transportu tlenu do powierzchni metalu.
Korozja chemiczna W bardzo rzadkich przypadkach reakcja nie przebiega na powierzchni metalu, lecz wewnątrz jego struktury. Charakterystycznym przykładem jest korozja wodorowa (choroba wodorowa stali lub miedzi, wodorowe zużycie metalu). Zachodzi ona z udziałem wodoru atomowego, którego mały promień atomowy umożliwia niemal swobodną dyfuzję przez sieć krystaliczną metalu. Rekombinacja cząsteczek dwuatomowych w zdefektowanych fragmentach struktury, gdzie zostają uwięzione (pułapkowanie), powoduje wzrost naprężeń w otoczeniu. Dodatkowo zachodzą reakcje chemiczne, np. powierzchniowe odwęglanie ziaren stopów żelaza z węglem z utworzeniem metanu uwięzionego w „pułapkach” sieciowych, lub powstawanie pary wodnej wewnątrz struktury stopów miedzi, zawierających tlenki miedzi.
HSMG Ważną cechą tego procesu, w stosunku do innych metod wytwarzania na stałych substratach, jest uzyskanie nisko zdefektowanych struktur. HSMG jest formowany na idealnie gładkiej powierzchni cieczy . Podczas formowania grafenu z fazy gazowej na podłożach stałych, tworzenie niezdefektowanej warstwy grafenu utrudniają nierówności i defekty powierzchniowe podłoża. Formowanie ciągłych mono warstw grafenu na metalicznej cieczy ma również tę zaletę, że pozwala na samoorganizację powstających ziaren grafenu, wynikającą z możliwości obrotu płatków grafenowych przed utworzeniem warstwy ciągłej. Dzięki temu kąt dezorientacji granic ziaren jest równy lub bliski zero. Tak uformowany, wielkopowierzchniowy grafen, charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, zbliżoną do wytrzymałości teoretycznej. Metoda ta została opracowana i opatentowana przez zespół naukowców z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej, pod kierunkiem Prof. Piotra Kuli .