Top 10 similar words or synonyms for skalarnymi

nieujemnymi    0.831748

euklidesowymi    0.811337

afinicznymi    0.800650

ortogonalnymi    0.795592

cotangensa    0.784332

kinetycznymi    0.783497

metrycznymi    0.782523

projektywna    0.780587

monomorfizmy    0.780571

nieletycy    0.777881

Top 30 analogous words or synonyms for skalarnymi

Article Example
Iloczyn tensorowy przestrzeni Hilberta Jeżeli formula_1 i formula_2 są przestrzeniami Hilberta z iloczynami skalarnymi, odpowiednio, formula_9 i formula_10, to wzór
Macierz Macierze postaci formula_140 nazywa się "macierzami skalarnymi". Macierz skalarną formula_141 nazywa się "macierzą jednostkową". Jeżeli
Regresja liniowa Szukana zmienna formula_1 jest tradycyjnie nazywana "zmienną objaśnianą" lub "zależną". Inne zmienne formula_2 nazywa się "zmiennymi objaśniającymi" lub "niezależnymi". Zarówno zmienne objaśniane i objaśniające mogą być wielkościami skalarnymi lub wektorami.
Soliton gdzie pole formula_10 transformuje się zgodnie z reprezentacją formula_11, która może być redukowalna, formula_12 i formula_13, solitony mogą istnieć tylko dla formula_14 w teoriach z funkcjami skalarnymi i dla formula_15 w teoriach z czystym polem cechowania.
Wektor Współrzędne kartezjańskie są spójnym środkiem opisu wektorów i operacji na nich. Wektor staje się ciągiem liczb rzeczywistych nazywanymi "składowymi" skalarnymi. Dodawanie wektorów i mnożenie wektora przez skalar są wykonywane składowa po składowej (zob. przestrzeń współrzędnych).
Wielkość fizyczna Wielkości fizyczne w fizyce mają określone właściwości geometryczne, zwłaszcza ze względu na własności transformacyjne podczas zmiany układu współrzędnych (porównaj: fizyka relatywistyczna), to znaczy mają określony charakter tensorowy, są: wielkościami skalarnymi (skalarami, mogą być też bezwymiarowymi liczbami), wektorami, tensorami wyższych rzędów.
Skalar (fizyka) Wielkościami skalarnymi nie są wartości (długości) wektorów, np. prędkości czy siły. Przy rozwiązywaniu określonych problemów można zajmować się np. tylko wartością sił bez podania ich zwrotu i kierunku, ale tylko wówczas, gdy wcześniej stwierdzono, że wszystkie te cechy są zgodne dla wszystkich sił.
Sterowanie skalarne Charakterystyka liniowa (U/f) to typowa zależność między częstotliwością wyjściową oraz napięciem wyjściowym. W nowoczesnych falownikach krzywą tą można punktowo lub całkowicie kształtować w zależności od wymogów aplikacji napędowej. W wielu przypadkach pomaga to w uruchomieniach bardziej wymagających aplikacji z falownikami skalarnymi.
Cząstka skalarna Cząstkami skalarnymi są niektóre atomy (o parzystej sumie ilości protonów, neutronów i elektronów), niewzbudzone stany związane cząstka – antycząstka (pozytonium, kwarkonium itp.), mezony π oraz niektóre kwazicząstki. W modelu standardowym jedyną elementarną cząstką skalarną jest bozon Higgsa. W minimalnym supersymetrycznym modelu standardowym istnieje pięć cząstek Higgsa (h, H, A, H), a skalarami są też skwarki i sleptony – superpartnerzy leptonów i kwarków.
Czwórnik (elektryka) Napięcia i prądy na zaciskach czwórnika mogą być wielkościami skalarnymi (przy prądzie stałym), zespolonymi (w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym) lub wielkościami operatorowymi. Opis operatorowy jest najbardziej ogólny i pozwala badać czwórniki w stanie nieustalonym. Trzeba pamiętać, że jeśli analizujemy obwód w dziedzinie zespolonej, to macierz współczynników będzie zawierać liczby zespolone.