Top 10 similar words or synonyms for isds

parorozdzielczy    0.618120

podniesieniowy    0.603137

przesmykowy    0.596236

zębatkowo    0.570482

sprzęgający    0.560245

wekslowy    0.551982

transmembrane    0.544938

limbic    0.541074

transakcyjny    0.540006

dyskontową    0.538339

Top 30 analogous words or synonyms for isds

Article Example
Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji Mechanizm ISDS (mechanizm rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo, investor-to-state dispute settlement) stanowi element niektórych umów w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji.
Instytut Globalnej Odpowiedzialności IGO prowadzi działania dotyczące umów inwestycyjnych, a w szczególności systemu rozstrzygania sporów inwestor-przeciw-państwu (ang. ISDS), unikania opodatkowania przez korporacje, minerałów konfliktu i zrównoważonego rolnictwa – jako sposób walki z głodem i skrajnym ubóstwem i nierównościami na świecie.
Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji Polska popiera włączenie mechanizmu ISDS do zakresu przyszłej umowy TTIP, gdyż obowiązująca obecnie umowa dwustronna z USA w znacznie szerszym zakresie wyłącza inwestorów z USA spod jurysdykcji polskich sądów. Natomiast rząd Niemiec i Francji już wyraziły do tego zastrzeżenia.
Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji Mechanizm ISDS jest najczęściej krytykowanym elementem umowy TTIP, gdyż zdaniem jego przeciwników uwalnia on transnarodowe korporacje z obowiązku przestrzegania prawa wewnętrznego krajów, w których one działają. Potencjalnie może też zablokować promowanie / dotowanie nowych technologii ze środków publicznych (gdy będzie to sprzeczne z interesem firm już aktualnie działających w danej branży) na skutek obaw przed ewentualną koniecznością wypłaty odszkodowań przez państwo.
Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji Jednym z głównych zarzutów wobec TTIP są potencjalne zagrożenia dla demokracji, jakie niesie za sobą umowa. Krytycy umowy wskazują, że mechanizm arbitrażu (ISDS lub w zmodyfikowanej wersji ICS) przyzna zbyt duże uprawnienia korporacjom umożliwiając im poprzez wpływanie na proces stanowienia prawa, a także przyczyni się do umocnienia de facto prywatnego systemu sądowego. Podobne zarzuty podnosi się wobec planowanego modelu współpracy regulacyjnej będącego centralnym punktem koncepcji umowy jako "żywego organizmu" forsowanej przez KE.
Nir Cewi Gospodarka moszawu opiera się na intensywnym rolnictwie i sadownictwie. Przy moszawie znajduje się strefa przemysłowa, w której działają liczne spółki i przedsiębiorstwa przemysłowe. Między innymi znajduje się tutaj główna siedziba spółki "Delek Automotive Systems Ltd.", która jest głównym importerem i dystrybutorem samochodów Mazda i Ford w Izraelu. Ze spółek hi-tech działają tutaj spółki "Ben Computers" i "Lynx Computers Ltd.". Ciekawostką są dwie firma ochroniarskie "ISDS Ltd." i "International Protection", które tworzą systemy ochrony i zabezpieczeń dla izraelskiego rządu oraz na zamówienia różnych instytucji na całym świecie. Firmy prowadzą usługi konsultingowe z zakresu bezpieczeństwa, obrony i wywiadu. Eksportują także specjalistyczne wyposażenie ochroniarskie. Natomiast firma "D-Fence" tworzy elektroniczne systemy zabezpieczeń oraz sprzęt łączności.
Wojciech Jankowerny Od września 1958 pracował w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, W 1964 wspólnie z Marią Jasińską opracowali "Bibliografię pracowników Politechniki Warszawskiej 1915-1965", równocześnie pomiędzy 1964 a 1967 był redaktorem "Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Narodowej". Po rezygnacji z pracy w Bibliotece Narodowej rozpoczął pracę dziennikarza, pracował w redakcji "Teatru Ludowego","Zarzewia" oraz w "Tygodniku Kulturalnym". Po przejściu na rentę zdrowotną podjął pracę w niepełnym wymiarze jako dyplomowany kustosz w Narodowym Ośrodku ISDS Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej, od 1993 przez rok był współredaktorem "Wypożyczania Międzybibliotecznego", a następnie rozpoczął prace nad „Bibliografią niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976-1990”, która ukazała się w 2001 po redakcją Stefanii Marii Skwirowskiej.