Top 10 similar words or synonyms for hauman

mildbr    0.902237

stapf    0.898280

hochst    0.895041

eckl    0.895014

radlk    0.894460

hassk    0.893430

klotzsch    0.891910

hiern    0.891706

miers    0.891464

poepp    0.891271

Top 30 analogous words or synonyms for hauman

Article Example
Filip Hauman Filip Wacław Hauman (ur. 1754, zm. 30 stycznia 1829 w Uścimowie) – generał major Wojska Polskiego.
Filip Hauman Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Dzięki protekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ukończył Szkołę Rycerską w Warszawie i w 1775 roku wstąpił w stopniu porucznika do 12 Regimentu Pieszego. W 1777 roku został sztabskapitanem w regimencie dowodzonym przez Kaliksta Ponińskiego. 11 stycznia 1790 roku zakupił patent i awansował na podpułkownika. W 1791 roku wraz z bratem Antonim został nobilitowany i otrzymał herb szlachecki Bronisz.
Filip Hauman Po kampanii rosyjskiej Napoleona I wycofał się z życia publicznego. Osiadł na Lubelszczyźnie. Dzierżawił dobra ziemskie w Jedlance i Uścimowie.
Filip Hauman Podczas wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku dowodził w stopniu pułkownika 12 Regimentem Pieszym Koronnym. Odznaczył się w bitwach pod Ostrogiem, Zieleńcami, Włodzimierzem i Dubienką.
Filip Hauman O przygotowaniach do powstania kościuszkowskiego wiedział ale w nich nie uczestniczył. 24 marca 1794 roku otrzymał list od generała Tadeusza Kościuszki wzywający go do wywołania powstania w Warszawie. W czasie buntu mieszczan w Warszawie zawiódł powstańców. Zaręczył wierność królowi polskiemu i starał się powstrzymać żołnierzy regimentu przed wymarszem na pomoc walczącym z Rosjanami.
Filip Hauman Mimo swojej postawy w pierwszych dniach Insurekcji 25 kwietnia 1794 roku Tadeusz Kościuszko awansował go na generała majora i nadał mu złotą obrączkę z napisem Oyczyzna Obrońcy Swemu nr 13. Natychmiast po nominacji Hauman wraz z dowodzoną przez siebie dywizją ruszył na Wołyń. W bitwie pod Chełmem dowodził lewym skrzydłem wojsk powstańczych. Później uczestniczył w bitwie pod Gołkowem. Brał udział w obronie Warszawy. W październiku 1794 roku był członkiem kolegium oficerskiego, które sądziło generała Adama Ponińskiego.
Filip Hauman Za bitwę pod Zieleńcami otrzymał Order Virtuti Militari. Po zakończeniu kampanii odmówił wstąpienia do wojska rosyjskiego i powrócił do kraju. W 1793 roku król powierzył mu dowództwo 10 Regimentu Pieszego.
Filip Hauman Od 1779 roku Filip Hauman był mężem Konstancji Błeszyńskiej. W 1791 roku żona porzuciła go dla szefa 12 Regimentu Pieszego, Jana Józefa Malczewskiego. Wywołało to głośny skandal obyczajowy, który zakończył się w 1792 roku rozwodem. W 1794 roku po rozejściu się z pierwszą żoną w Filip Hauman poślubił Elżbietę Skalską.
Filip Hauman Podczas wojen napoleońskich powrócił do służby. W 1809 roku generał Józef Poniatowski powołał go na stanowisko inspektora generalnego sił zbrojnych po cyrkułach Księstwa Warszawskiego.
Filip Hauman 6 listopada 1794 roku dzięki paszportowi królewskiemu wyjechał z Rzeczypospolitej do Austrii. Początkowo przebywał we Lwowie. Później został zarządcą majątków w Turowie i Rozwadowie.