Top 10 similar words or synonyms for dobitniej

przychylniej    0.681108

goręcej    0.677882

wyraźniej    0.673831

radykalniejszą    0.646015

dziwniejsze    0.641433

powszechniejsza    0.639368

odważniejsza    0.636774

celniejszy    0.634878

wyraźniejszej    0.634678

odważniej    0.631461

Top 30 analogous words or synonyms for dobitniej

Article Example
Runrig By dobitniej ukazać swoje zakorzenienie w kulturze gaelickiej, około jedną czwartą swoich utworów Runrig wykonuje w języku gaelickim.
Genealogia Jezusa Również zakończenie genealogii zaskakuje: po wymienieniu przodków Józefa, Mateusz identyfikuje go nie jako ojca Jezusa, ale jako męża Marii. Tekst grecki wyraża dobitniej niż tłumaczenia fakt pochodzenia Jezusa z Marii bardziej niż jego związek z Józefem. W ten sposób ewangelista chciał dobitniej podkreślić dziewicze poczęcie Jezusa. Jezusa nie zrodził Józef ale Bóg.
Wieszcz W okresie 1918–1939 historycy literatury coraz dobitniej odmawiali Zygmuntowi Krasińskiemu miejsca w "trójcy wieszczów" ze względu na niższą od Mickiewicza i Słowackiego rangę twórczą jego dorobku.
Nazwa służebna Obecną postać fleksyjną nazwy te przybrały w XIV wieku - dawniej miały one w mianowniku postać inną: "Grotnicy, Kucharze, Bobrownicy, Psarze, Świątnicy" itd., dobitniej informującą, że to określenia ludzi, wykonawców feudalnych powinności (S. Urbańczyk:1991).
Pietà (obraz El Greca) W tym samym roku El Greco stworzył drugą większą wersję "Piety", gdzie jeszcze dobitniej widoczne jest cierpienie Marii. Artysta wykorzystuje tu charakterystyczne dla swojego późniejszego stylu wyrazy artystyczne: rozdarte usta jękiem, brwi unoszące się ku czołu i udręczone spojrzenie w pustych jakoby oczodołach. Obraz znajduje się w Hispanic Society of America. Wcześniej znajdował się w kolekcji Dr. Luisa Navas, (Madryt); Trotti and Co., (Paryż).
Manifestacja Jedności Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Horodle w 1861 r. „Zjazd horodelski – napisał Nikołaj Berg – jaskrawiej niż wszystkie protesty (…) dobitniej, niż co bądź innego miał przypomnieć i uzmysłowić Polakom, że sprawa ich niezamknięta jest wyłącznie w granicach Królestwa Kongresowego, lecz rozciąga się na daleko szersze obszary”. Była ona największą, ale i ostatnią manifestacją religijno-patriotyczną przed powstaniem styczniowym. W cztery dni później wprowadzono na terenie całego Królestwa Polskiego stan wojenny.
Victoria deorum Zachowany fragment rękopisu znacząco różni się od wydrukowanej wersji utworu. Wynika to prawdopodobnie z wymuszonej przerwy w druku od roku 1587 do okresu po 1595 roku, w czasie której Klonowic wprowadzał liczne poprawki do tekstu "Victoria deum". Tekst drukowany jest więc poprawniejszy stylistycznie, zawiera bardziej wyszukany dobór słownictwa, poszerzoną gamę porównań, metafor i nawiązań do kultury antycznej, a zawarte w nim poglądy wyrażone są znacznie dobitniej.
Małgorzata Chodakowska (postać fikcyjna) Jednocześnie w życiu Małgosi ponownie zjawił się Michał, który po 3,5 letniej nieobecności postanowił powrócić do Polski. Okazało się, iż Michał doświadczył za oceanem serii upokorzeń. Łagoda, który w USA zarobił duże pieniądze w branży informatycznej, poślubił kobietę, której zależało jedynie na jego majątku i która wmówiła mu, iż urodziła jego dziecko. Małgosia, której Michał zwierzył się ze swoich rozterek, odkryła, iż świetnie czuje się w towarzystwie byłego męża i dalszym ciągu jest jej on bliski. Jednocześnie jej spotkania z Michałem spotęgowały zazdrość Tomka, uświadamiając tym dobitniej córce Mostowiaków, iż mężczyźnie na niej zależy.
Fałszowanie historii ludobójstwa OUN i UPA W wydanej w 1993 roku książce "Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej" Ryszard Torzecki zaprezentował hipotezę, że działania UPA nie miały na celu eksterminacji Polaków. Pogląd ten wyraził dobitniej w wywiadzie udzielonym w 2003 roku, w którym stwierdził, że zabójstwa na Polakach były „żywiołowym odruchem mas i lokalnych dowódców, w wielu miejscach sytuacja wymknęła się spod kontroli UPA”. Grzegorz Motyka uważa, że twierdzenia Torzeckiego wynikały z oparcia się przez niego na kłamstwach działaczy OUN-B, co jednak nie przekreśla jego dorobku naukowego.
Terweł Współcześni historycy podobnie jak dawni Bułgarzy szczególną wagę przywiązują do wydarzeń 705 roku: "Bułgarzy w ciągu ćwierćwiecza, między rokiem 680 a 705, nie tylko przesunęli się od ujścia Dunaju po Bosfor i cesarską stolicę, lecz uświadomili sobie, że mogą teraz intronizować czy detronizować cesarzy bizantyjskich". Albo jeszcze bardziej dobitniej: " W czasie jego panowania wykrystalizował się też jeden z celów polityki zagranicznej państwa bułgarskiego: zdobycie stolicy Bizancjum". Podnoszona jest również kwestia znaczenia dla stabilizacji państwa traktatu pokojowego, a szczególnie jego klauzul handlowych dla młodego organizmu państwa bułgarskiego. Wreszcie podkreśla się udział Terweła w powstrzymaniu inwazji Arabów na Europę.