Top 10 similar words or synonyms for fog

dusk    0.748525

structure    0.731328

birthplace    0.718102

lakes    0.716576

output    0.713095

partition    0.710245

seen    0.706028

fountain    0.705975

seeds    0.705859

goddess    0.696936

Top 30 analogous words or synonyms for fog

Article Example
ਕੋਹਰਾ ਕੋਹਰਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Fog) ਅਕਸਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਬੱਦਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਹਵਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜਿਆਦਾ ਨਮੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੱਦਲ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਠਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਬੱਦਲ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਹਰਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਹਰਾ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।