Top 10 similar words or synonyms for ਤਤ

ਤਵ    0.831269

ਤਵਪ    0.766416

ਮਹਤਵਪ    0.619553

wikimania    0.618149

ਥਕ    0.575653

ਤਰਨ    0.555707

ਜਨਕ    0.546537

ਉਭ    0.529611

ਨਤਮ    0.528093

ਜਨਪਦ    0.526151

Top 30 analogous words or synonyms for ਤਤ

Article Example
ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚ ਤਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੋਇਬਾ ਤੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ।।
ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸਾਥਿਬਾ ਤੋਂ ਪੰਚ ਤਤ ਸੋਇਬਾ ਤੋਂ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। (ਚੌਰੰਗੀ ਨਾਥ)
ਜ਼ੇਰੋਡਰਮਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ੍ਕਿਨ ਕਰੀਮਾ ਵਿਚ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਤਤ ਜਿਵੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਪਾਰਾਬੇਸ ਅਤੇ ਲਾਨੋਲਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਭੋਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਭੋਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਤ ਬਾਰੇ , ਗਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ, ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਬਲ ਬਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭੋਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਮਝਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਵੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੈਲੀਲਿਓ ਗੈਲਿਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਲੰਮਾਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਣਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰਾਵਰਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਪਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ। ਗੈਲੀਲੀਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦੋ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪਹਾੜ ਸਿਖਰਾਂ ਪਰ ਕਪਾਟ ਲੱਗੀ ਲਾਲਟੈਣ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਗੈਲੀਲੀਓ ਦੀ ਲਾਲਟੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਲਟੈਣ ਦਾ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲਾਲਟੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਮਿਣਨਾ ਸੀ - ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗਿਆਤ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ੇਰੋਡਰਮਾ ਬਾਰ ਬਾਰ (ਕੁਛ ਦਿਨ ਤਕ) ਏਮੋਲਨਟ ਜਾ ਸ੍ਕਿਨ ਲੋਸ਼ਨ/ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੇਰੋਡ੍ਮ ਤੋ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਮਰ੍ਸ਼ਿਯਲ ਸ੍ਕਿਲ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਲੋਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ, ਬਟਰ ਅਤੇ ਮੋਮ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵੇ ਵਕਤੀਗਤ ਤੋਰ ਤੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਮਰ੍ਸ਼ਿਯਲ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਲਾਨੋਲਿਨ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜੋ ਲਿਪਿਸ ਭੇਡਾ ਦੀ ਵੁਲ ਤੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ੍ਕਿਨ ਵਿਚੋ ਲਿਪਿਡ੍ਸ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇ ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਨਵੀਆ ਦਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ) ਇਹ ਜੇਰੋਡ੍ਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਤਾਕਤਵਰ ਇਲਾਜ ਹੈ. ਪਰ ਲਾਨੋਲਿਨ ਇਕ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੇ. ਖਾਲਿਸ ਲਾਨੋਲਿਨ ਵਿਚ ਮੋਮ ਦੇ ਤਤ ਮੋਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਤਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸ੍ਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ( ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵਡੇ ਹਿਸੇਆ ਤੇ). ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਨੋਲਿਨ ਦੀਆ ਚੀਜਾ ਜੋ ਕੀ ਖਾਲਿਸ ਲਾਨੋਲਿਨ ਤੋ ਨਰਮ ਹੁੰਦਿਆ ਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਿਆ ਹਨ
ਆਂਤੋਨੀਓ ਗਰਾਮਸ਼ੀ ਗਰਾਮਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤਿਬਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾ ਸਿਵਿਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰ੍ਬੁਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦ ਹੈ । ਗਰਾਮਸ਼ੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਵ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਗਰਾਮਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਿਆ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਿਸਨੂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਛਡਣ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਖਣ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੀ । ਗਰਾਮਸ਼ੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਖ ਵਿਚ ਹੈ ।ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਗਰਾਮਸ਼ੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਦੋ ਤਤ ਹਨ । ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਜੋ ਮਨੁਖਤਾਵਾਦੀ , ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ । ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਿਤੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ।