Top 10 similar words or synonyms for støvpartiklene

iskrystallene    0.665038

biosfæren    0.646923

ispartikler    0.641454

fordunstning    0.641342

stratosfæriske    0.629248

demperen    0.627155

askelag    0.626828

skydråper    0.626230

sedimentet    0.626172

månehav    0.622244

Top 30 analogous words or synonyms for støvpartiklene

Article Example
Neseskylling I løpet av en dag pustes det inn flere tusen liter luft gjennom nesen. Denne luften inneholder støvpartikler og andre urenheter. Støvpartiklene kan avleires i nesen og bihulene som skorper.
Støvvirvel De fleste støvvirvler blir dannet i varmt og tørt vær, og rekker sjelden mer enn et par meter opp i høyden. Selv om de kan oppstå hvor som helst, er de lettest å se på støvete jorder eller i ørkener, der støvpartiklene gjør dem lett synlige.
Supermåneformørkelse Ved en total måneformørkelse vil ikke månen bli helt mørklagt. Noe av lyset fra sola vil passere jordatmosfæren i bue og reflekteres fra månen. Det er størrelsen på støvpartiklene i atmosfæren som avgjør hvilken farge månen får, alt fra brun, til oransje eller dyp rød (blodmåne). En sjelden gang er månen blå.
Halleys komet Støvpartiklene ble funnet å primært være en blanding av karbon-hydrogen-oksygen-nitrogen (CHON – "carbon-hydrogen-oxygen-nitrogen"), sammensetninger som er vanlige i det ytre solsystemet, og silikater – slike som finnes i terrestriske bergarter. Støvpartiklene avtok i størrelse helt ned til grensen for oppdagelse (~0,001 µm). Forholdet mellom deuterium og hydrogen i vannet fra Halley var opprinnelig antatt å ligne det som finnes i havene på jorden, noe som da kunne antyde at Halley-type-kometer kunne ha brakt vannet til jorden i fjern fortid. Senere observasjoner viste at Halleys deuterium-forhold er langt høyere enn det som er tilfellet i havene på jorden, og derfor er slike kometer neppe kilder til vannet på jorden.
Zodiakallys Den delen av sollyset som støvpartiklene ikke reflekterer, men absorberer reflekteres tilbake som infrarød stråling i alle retninger. Absorpsjonen av fotoner med kun radiell bevegelsesmengde øker partiklenes mass uten at deres tangenielle bevegelsesmengde øker. Det medfører at partiklene langsomt beveger seg i en spiralformet bane mot solen (Poynting-Robertsoneffekten). Det innebærer at det må finnes en kilde som fyller på mere støv. Kometstøv og grus som skapes av kollisjoner mellom asteroider antas å være denne kilden.
Støvsuger En støvsuger er en husholdningsmaskin som ved hjelp av en pumpe lager et kraftig undertrykk i et rør og suger luft med støv og bøss gjennom et munnstykke og en slange, inn i en pose hvor partiklene blir liggende igjen. Luften passerer gjennom de porøse veggene i posen og videre gjennom ulike typer filtre, hvor de fineste støvpartiklene blir fjernet. Til slutt blåses lufta ut gjennom baksiden eller toppen av støvsugeren, avhengig av designet.
Nebularhypotesen Den endelige dissipasjonen av protoplanetariske skiver utløses av en rekke ulike mekanismen. Den indre delen av skiven blir enten trukket mot stjernen eller skjøvet bort av de bipolare jetstrømmene, mens de ytre delene kan fordampe på grunn av stjernens kraftige UV-stråling under T Tauri-fasen eller fra nærliggende stjerner. Gassen i den sentrale delen kan enten bli akkretert eller skjøvet bort av de voksende planetene, mens de små støvpartiklene skyves bort av strålingstrykket fra den sentrale stjernen. Det som er igjen til slutt er enten et planetsystem, en «rest»-skive av støv uten planter, eller ingenting, hvis planetesimalene mislyktes i å dannes.
Planet Den rådende teorien er at planetene ble dannet fra en tåke som kollapset til en skive av gass og støv. En protostjerne ble dannet i kjernen, omgitt av en roterende protoplanetarisk skive. Gjennom akkresjon akkumulerte støvpartiklene i skiven masse til å danne stadig større legemer. Lokale konsentrasjoner av masse kjent som planetesimaler ble dannet, og disse akselererer akkresjonsprosessen ved å tiltrekke seg ytterligere masse ved hjelp av gravitasjonskreftene. Disse konsentrasjonene blir mer og mer kompakte helt til de kollapser innover på grunn av gravitasjonen og danner protoplaneter. Etter at planetene når en diameter større enn jordens måne, begynner de å akkumulere en utvidet atmosfære. Denne bidrar til å øke tiltrekkingen av planetesimaler ved hjelp av atmosfærisk drag.
Nebularhypotesen Støvpartikler fester seg til hverandre i det tette skivemiljøet, og dette fører til dannelsen av større partikler opp mot flere centimetere i størrelse. Signaturen til støvprosessen og koagulasjonen observeres i det infrarøde spekteret til unge skiver. Ytterligere aggregering kan føre til dannelsen av planetesimaler som måler 1 km i diameter, eller større, og disse er byggeblokkene til planeter. Dannelsen av planetesimaler er et annet uløst problem med skivefysikken, siden sammenklebing blir ineffektiv når støvpartiklene vokser seg større. Favoritthypotesen er dannelse ved gravitasjonell ustabilitet. Partikler med flere centimeter i størrelse, eller større, slår seg ned nær midtplanet av skiven og danner et svært tynt – mindre enn 100 km – og kompakt lag. Dette laget er gravitasjonelt ustabilt og kan splittes opp i en rekke klumper, som i sin tur kollapser til planetesimaler.
Buddhabhadra (oversetter) Prins Yao Hung av Yao Chin ba Kumārajīva om å invitere Buddhabhadra til sitt palass, og biografien forteller om en dialog mellom de to inne i palasset. Kumārajīva skal ha spurt: «Hvordan kan alle dharmas gjøres tomme?», hvoretter Buddhabhadra svarte: «Et enormt antall små støvpartikler bygger opp form – eller rettere "tilsynekomsten av form". Denne tilsynekomsten har likevel ingen egen eksistens (svabhava). Derfor er selve substansen i form tom. Den grunnleggende substans i form er tomhet.» Kumārajīva fortsatte: «Dersom vi deler opp form til de minste partiklene av formens støv, anser du dermed dette som ødeleggelsen av tomhet. Men hva med støvpartiklene?.» Buddhabhadra svarte: «De fleste dharma-mestre hevder at en støvpartikkel må ødelegges for å bli tom. Jeg er uenig. Jeg tror ikke at denne fine støvpartikkelen behøves å ødelegges for å bli tom. Selve dens eksistens består av tomhet.» Kumārajīva: «Da er altså denne eneste gjenværende partikkel permanent og uforanderlig?» Buddhabhadra: «Ettersom denne eneste partikkelen er tomhet, er også samlingen av partikler tomhet. Fordi ansamlingen av partikler tomme, er også den enkelte partikkel tomhet. Det betyr at samlingen av små partikler er bygd opp av mange enkeltpartikler som i seg selv er ikke-eksisterende. Når ansamlingen av partikler som danner form opphører, opphører også de enkelte partiklene – de er alle tomhet.»