Top 10 similar words or synonyms for kjøpernes

konsumentenes    0.545209

kundenes    0.541943

produktets    0.538267

foredle    0.495589

utslippskvoter    0.492424

råmaterialer    0.490309

miljøets    0.488313

mht    0.488047

panamahatter    0.482102

allmennhetens    0.480361

Top 30 analogous words or synonyms for kjøpernes

Article Example
Mercedes-Benz W100 To coupe ble laget (noe kortere enn SWB) til Mercedes-ingeniørene Dr. Rudolf Uhlenhaut (1906–89) og Dr. Fritz Nallinger (1898–1984). Bilen ble ellers individualisert, tilpasset kjøpernes varierte ønsker til utstyr, utseende og motorisering.
Tømmermerke Andre tømmermerker ble brukt under tømmerfløting for å skille de ulike kjøpernes tømmer fra hverandre når de kom fram til sorteringslenser eller fabrikk (også kalt «fløtningsmerker»). Fellesfløtningsforeningene har laget plansjer med oversikt over de ulike merkene i et vassdrag.
Kjøper-markedsføring Når man segmenterer kjøpere, deles markedet opp i betydelige og målbare grupper, det vil si segmenter på grunnlag av kjøpsatferdsinformasjonen. Ved hjelp av kjøper-segmentering er det lettere å fylle enkelte kjøpernes behov. For eksempel skiller prisbevisste og tradisjonelle kjøpere seg tydelig fra hverandre i en kjøpssituasjon. Ved hjelp av segmentering kan markedsføringstiltak rettes mot de shopperne som gir best fortjeneste.
Ford Sierra RS Cosworth Takket være mye positiv publisitet rundt forgjengeren, gikk salget bra. Omtrent 13 000 andre generasjons Sierra RS Cosworth ble produsert begynnelsen av 1990. Mot slutten av 1989 begynte imidlertid kjøpernes interesse å avta. Ikke fordi det var noe i veien med bilen i seg selv, men fordi det begynte å versere rykter om en ny og enda bedre Sierra RS Cosworth.
Modernisme Kunsten fikk et større avhengighetsforhold til markedet, og kunstvarene konkurrerte om kjøpernes gunst. Det dukket opp et nytt slagord: "kunst for kunstens skyld", det vil si kunst som ikke trengte en religiøs, politisk eller sosial rettferdiggjøring, men som skulle vurderes på egne premisser som et estetisk verk. I et maleri var det for eksempel ikke det fortellende innholdet som var det viktige, men det formal-estetiske, blant annet spenningen mellom flate og form, fargenes samspill, markeringen av abstrakte kvaliteter og helheten i komposisjonen.
Pris (økonomi) Pris betegner bytteforholdet mellom varer eller tjenester (goder), oftest uttrykt i penger. I dagligtale er prisen ensbetydende med det pengebeløpet som en selger mottar for å avhende en tjeneste eller et produkt til en kjøper i markedet for tjenesten eller varen. Prisen oppstår som et resultat av tilbud og etterspørsel, og bestemmes utfra kjøpernes bruksnytte, opplevde nytte, forventninger om fremtidig verdi, godets knapphet, og andre forhold.
James Watt I begynnelsen gjorde partnerskapet tegninger og spesifikasjoner for maskiner og overvåket arbeidet med å opprette dem på kjøpernes eiendom. De produserte bortimot ingen av delene selv. Watt gjorde det meste av sitt arbeid i sitt hjem i Harper’s Hill i Birmingham, mens Boulton arbeidet ved fabrikken Soho Manufactory. Gradvis begynte partnerne å framstille flere og flere av delene selv, og i 1795 kjøpte de en eiendom rundt 1,5 km fra Soho Manufactory ved bredden av Birmingham Canal for å etablere et nytt støperi for å framstille maskinene. Soho Foundry ble formelt åpnet i 1796 på en tid da Watts sønner, Gregory og James Jr., var tungt involvert i ledelsen av foretaket. I 1800, året da Watt pensjonerte seg, hadde firmaet framstilt 41 maskiner.
Cadillac I 1960 tok William Mitchell over som designsjef etter Harley Earl, og hans smak for enklere design kombinert med en endring i kjøpernes smak sørget for at de tidligere så dominerende designelementene ble tonet ned på begynnelsen av 1960-tallet. Cadillacs modeller beholdt dog sine halefinner frem til 1964, og antydninger av dem kan finnes igjen helt opp til dagens Cadillac-modeller. Halefinnene var også utgangspunktet for de vertikale baklysene, som har blitt et kjennetegn for Cadillacs modeller (i motsetning til de horisontale baklysene som er kjennemerket til rivalen Lincoln). De vertikale lysene gjorde også Cadillac til favoritt blant byggere av spesialbiler, fordi det var enkelt å integrere dem i designet på kjøretøy som for eksempel likbiler og ambulanser. Fordi baklysene var vertikale kunne disse selskapene slippe utgiften med å erstatte dem med andre lys og støtfangere for å gjøre plass til de bakre svingdørene man ønsket på likbiler.
Judasevangeliet Etter å ha blitt funnet, ble manuskriptet solgt til en kjøpmann på svartebørsen. Deretter ble det angivelig stjålet og fraktet til Europa. Eieren skal likevel ha fått det tilbake og solgt det i Sveits i 1983. Derfra ble det fraktet til USA og lagt i en bankboks. Først i 2001 ble restaureringen påbegynt, igjen i Sveits. Det hevdes at manuskriptet var blitt mer ødelagt av årene i bankboksen enn av de 1.700 årene det lå gjemt i den egyptiske ørkenen. I 2001 var interessentene forferdet over å oppdage hvor ødelagt det var blitt siden 1983 – pagineringen manglet og var kanskje fjernet for å ordne sidene på en annen måte, og skape inntrykk av at manuskriptet var mer innholdsrikt. I 2001 utgjorde Judasevangeliet 26 sider og omkring tusen fragmenter. Bortimot 90% kunne restaureres og oversettes. Tragisk nok ble det ikke offentliggjort i 1983, da det ble lagt ut for salg første gangen, men selgeren forlangte en enorm sum, og lot ikke interesserte få studere manuskriptet nærmere. Judasevangeliet var det tredje av fire tekster til salgs, og alle vestlige muséer er tilbakeholdne med å kjøpe oldfunn av ukjent opprinnelse. Offentliggjøringen kunne blitt forsinket ytterligere om man ikke, som med Jung-kodeksen, besluttet å skjelne mellom rett til offentliggjøring og det fysiske dokumentet. Teksten er lagt ut på Internet, og får ikke gjengis derfra uten tillatelse. Salget av rettighetene dekket kjøpernes kostnader, og den egyptiske staten ble garantert å få dokumentet tilbake i utbedret tilstand.