Top 10 similar words or synonyms for inndrives

fravikes    0.743531

avtales    0.721141

innkreves    0.716474

revurderes    0.707616

tilfredsstilles    0.705564

påklages    0.705333

oppveies    0.704359

forebygges    0.698417

utlignes    0.698192

overdras    0.698101

Top 30 analogous words or synonyms for inndrives

Article Example
Gjeld Gjeld kan normalt inndrives ved felles gjeldsforfølgelse (konkurs) eller ved enkelt gjeldsforfølgelse av kreditor ved namsmyndighetens bistand hvis skyldner ikke frivillig betaler forfalt gjeld. Krav mot staten kan ikke tvangsfullbyrdes.
Solidaritätszuschlag I Vest-Tyskland er det til dels en oppfatning at "Solidaritätszuschlag"-midlene kun flyter fra Vest- til Øst-Tyskland. Skatten inndrives imidlertid i hele Forbundsrepublikken, og bruken av midlene er ikke bundet geografisk til noe bestemt område.
Subsidiær Uttrykket brukes også ved ileggelse av bot, der domstolen alltid vil utmåle en subsidiær fengselsstraff for det tilfelle der boten ikke blir betalt, eller kan inndrives på annen måte (f.eks. salg av motorvogn, fast eiendel etc.)
Gjeld § 7-2; eksempelvis dom i forliksrådet, uimotsagt gjeld/krav eller forfalt pantekrav i gjenstand, og kravet må også som hovedregel være forfalt til betaling før rettslig inndriving kan skje. Offentligrettslige krav, eksempelvis skattegjeld, trenger normalt ikke særskilt tvangsgrunnlag, men kan normalt tvangsinndrives direkte med hjemmel i lov så snart kravet er misligholdt. Eksempel på gjeld som ikke kan inndrives ved namsmyndighetenes bistand, er spillegjeld og gjeld til person med grunnlag i en straffbar handling.
Gjeldsbrev Det kan avtales i gjeldsbrevet at det skal tjene som særlig tvangsgrunnlag (eksigibilitet), jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2. Dette innebærer at gjeldsbrevet, i tilfelle av mislighold, kan inndrives hos namsmyndighetene uten forutgående søksmål. Dersom dette ikke er tilfelle, må kreditor skaffe seg tvangsgrunnlag på alminnelig måte, normalt gjennom en rettskraftig dom. Gjelden er vedtatt som eksigibelt når gjeldsbrevet er bekreftet av to vitner gjennom påtegning på gjeldsbrevet. Dersom det ene vitnet er en dommer, lensmann, advokat el., er det nok med ett vitne jf. forskrift av 4. desember 1992 nr. 826.
Riksforsamlingen Regnskapet som ble gjort opp i august 1814 viste at kost, losji og andre utgifter kom på ca riksbankdaler. I tillegg kom reiseutgiftene til de deputerte, slik at det endelige beløpet kom på rbd. Reiseutgiftene for de sivile representantene ble fordelt på deres valgdistrikter. Utgiftene for kost, losji og de militære representantenes reiseutgifter var tenkt utlignet som del av den landsdekkende skatten, men da hele regnskapet endelig kom til behandling i Finansdepartementet høsten 1816 ble det bestemt at skatten ikke skulle inndrives, og kostnadene skulle behandles som andre utgifter uten anvisning av spesielle skatteinntekter.