Top 10 similar words or synonyms for harvold

brøske    0.696869

hestmark    0.695612

eidsmo    0.686867

hildrum    0.686353

lindbekk    0.680173

nerhagen    0.675480

nesse    0.675414

havnelid    0.674365

angeltveit    0.673791

westgård    0.673009

Top 30 analogous words or synonyms for harvold

Article Example
Trygve Harvold I 1970 vendte Harvold hjem til Oslo for å studere jus, samtidig som han ble leder for Fellesbankens avdeling for utvikling av nye banksystemer. Ved Universitetet i Oslo knyttet Harvold seg til jus og edb-virksomheten ledet av professor Knut Selmer og Jon Bing. Virksomheten fikk i 1971 navnet Institutt for privatretts avdeling for edb-spørsmål, i dag Senter for rettsinformatikk. Sammen med Jon Bing utga Harvold i 1977 boken "Legal Decisions and Information Systems", som ble tildelt Kongens akademiske gullmedalje.
Trygve Harvold I 1979 ble Harvold leder av Lovsamlingens datakontor, forløperen til Lovdata, som fikk ansvaret for et datamaskinbasert system for satsproduksjon av Norges Lover. Lovdata ble, med Harvold som daglig leder/direktør, fra 1. juli 1981 reorganisert til en stiftelse, og utviklet seg til å bli Norges ledende leverandør av rettslig informasjon. I internasjonal sammenheng ligger Lovdata langt fremme i utviklingen av rettslig informasjon, en posisjon Harvold må ta størstedelen av æren for. Harvold har vært en sentral aktør på mange internasjonale konferanser om rettsinformasjon. I begrunnelsen for forslaget om St. Olavsorden skrev forslagsstillerne at Harvold «skapte [...] en institusjon som nyter stor tillit i alle deler av statsforvaltningen og rettspleien, og som har revolusjonert behandlingen og distribusjonen av de tekster som all forvaltning og rettspleie hviler på.»
Trygve Harvold På grunn av farens stipendiats- og senere professoratstillinger i Århus, Toronto, Ann Arbor og San Francisco, vokste Trygve Harvold delvis opp i Danmark, Canada og USA. Han ble bachelor i økonomi og tok deretter en Master of Business Administration ved University of California, Berkeley og jobbet en stund som systemprogrammerer for Northrop Corporation i Hawthorne ved Los Angeles.
Trygve Harvold I tillegg til Kongens akademiske gullmedalje i 1977 ble Harvold i 1999 utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden «for fortjeneste av Lovdata». Utnevnelsen ble først offentliggjort i februar 2000.
Trygve Harvold En rekke artikler i Lov&Data (utgitt av Lovdata) m.m.
Trygve Harvold Trygve Harvold (født 28. august 1944 i Søndeled) er en norsk jurist og rettsinformatiker. Han var med på å starte Stiftelsen Lovdata i 1981 og var dets direktør fra 1. juli 1981 til 1. september 2010, i dag spesialrådgiver samme sted.
Trygve Harvold Sønn av tannlege (kjeveortoped) og professor i odontologi Egil Harvold (1912–1992) og tannlege Astrid Harvold, f. Aslaksen (1906–2002). Farsslekten stammer fra hhv. Evenes i Ofoten og Grytten, mens morsslekten var fra Søndeled.
Trygve Harvold Gift i St. Hallvard kirke, Oslo 12. juli 1975 med interpretør Maria "Małgorzata" Pietruszka (f. Śrem, Polen 9. januar 1950, d. Asker 12. desember 1990), 1 barn, Alexander (f. 22. september 1981, d. 7. juni 2011).
Trygve Harvold Etter juridisk eksamen i 1974 begynte Harvold å arbeide for den nyopprettede Planavdelingen i Justis- og politidepartementet der han hadde en sentral rolle i arbeidet med automatiseringen av det norske tinglysningssystemet og etableringen og den opprinnelige spesifiseringen av de sentraliserte registrene for pant i løsøre, kjernen i det som i dag omtales som Brønnøysundregistrene.
Trygve Harvold Harvold ble av Stortinget valgt som medlem av EOS-utvalget 7. november 2003. Han ble gjenvalgt 8. juni 2006 og igjen 26. mai 2011, men fratrådte etter at funksjonstiden løp ut 30. juni 2016.