Top 10 similar words or synonyms for gårdene

gardene    0.808364

bygdene    0.798360

gården    0.791918

gårder    0.777694

brukene    0.766953

grendene    0.745167

gårdsbrukene    0.725438

gård    0.724970

bruket    0.712631

storgården    0.709182

Top 30 analogous words or synonyms for gårdene

Article Example
Gård De neste gårdene som deles ut er "stad"gårdene og "land"gårdene. "Stad"gårdene er mest typiske på de indre bygdene på Østlandet, mens "land"gårdene er mer typsike på Sørlandet og Vestlandet. Tidligere har man gjerne tidfestet "stad"gårdene til Vikingtiden og tiden like før denne, men nyere forskning viser at de eldste "stad"gårdene trolig stammer fra 400-tallet. "Land"gårdene tidfestes gjerne til perioden 600-1000. Både "stad"gårdene og "land"gårdene var storgårder med sentral beliggenhet. Man regner med at det finnes omkring 2 500 navn fra "stad"gårder og cirka 2 000 fra "land"gårder i Norge. Fra førstnevnte stammer eksempelvis navn som Fredrikstad. Fra sistnevnte stammer eksempelvis navn som Helgeland.
Fylingsvatnet Navnet kommer av gårdene Følling som ligger på sørsiden av vannet. På nordsiden av vannet ligger gårdene Bell.
Lauvåspollen Fv994 går langs vestsiden av pollen forbi gårdene på Straume. Den lokale Nesjeøyveien går til gårdene på Nesjeøya.
Flakstadpollen E10 går langs hele pollen og forbi gårdene ved Kilan på østsiden og gårdene på Bø på vestsiden.
Føynland Fra gammelt av var øya delt mellom tre gårder, Bjørnebu og Nordre og Søndre Foyn (Føyn). Hele øya, det vil si alle de tre gårdene, skal ha tilhørt St. Olavs kloster i Tønsberg frem til reformasjonen. Da ble gårdene overdratt til kronen, som pantsatte gårdene i 1644 til rådmann og kjøpmann Anbjørn Lauritsen. På tidlig 1700-tall, ble de tre gårdene solgt til tre forskjellige eiere. Alle gårds- og bruksnummer på øya, også andre småbruk, er senere utskilt fra disse tre gårdene.
Gård Etter dette ble de såkalte "set"gården, "tveit"gården, "bø/by"gårdene og "rød/rud"gårdene skilt ut. De eldste og største (som oftest de med best beliggenhet) av "rød/rud" tidfestes gjerne til 1000-tallet og framover. Et eksempel på slike navn er Torbjørnrud, Buskerud, Tolpinrud, Rød og Rud. "Rød/rud"gårdene var mest typiske på Østlandet, med rud i nord og rød i sør. "Set"gårdene var mest typiske fra Sunnfjord og nordover, mens "tveit"gårdene typisk finnes fra Telemark til Hordaland. "Bø/by"gårdene er mest typiske sør for Trøndelag, men kan være svært vanskelig å tidfeste.
Birkelunden kulturmiljø I en del av gårdene er også innvendig trapperom med dører osv freda etter kulturminneloven § 15. Dette gjelder gårdene merka med stjerne i lista over.
Oftedal (slekt) Oftedal er norske slekter som stammer fra gårdene Oftedal i Gjesdal i Rogaland. Gårdene har tradisjonelt vært delt i nedre og øvre Oftedal.
Sørumsmarka Sørum-gårdene ligger i områdene like vest for europaveien og preges av kornproduksjon. Gårdene var opprinnelig en gammel storgård, men denne er for lengst delt i flere bruk.
Arendal All grunn i Arendal sentrum er utskilt fra gårdene Langsæ, Strømsbu gård og Nedre Barbugård. Alle disse gårdene har sine tunområder utenfor sentrum.