Top 10 similar words or synonyms for fiskefartøyer

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for fiskefartøyer

Article Example
STCW-F-konvensjonen STCW-F-konvensjonen beskriver normer for opplæring, sertifikater og vakthold for personell på fiskefartøyer.
Kraftblokk Kraftblokk eller notvinsj er en mekanisk vinsj for å hale inn notbruk på fiskefartøyer.
Trond S. Paulsen Ledet Regjeringens ”Eierskapsutvalget for fiskefartøyer”, (NOU 2002:13). Paulsen har prosedert for EUs domstol i Luxemburg.
Bharati skipsverft Bharati Shipyard bygger oppjekkbar plattformer, forsyningsskip, traktorer og slepebåter, mudringsfartøyer, havgående fiskefartøyer, bulkskip, lasteskip og containerskip, tankskip og roroskip.
Aak (skip) Som fiskefartøyer var aak-fartøyet videreutviklet inn i lemmeraak og «palingaak» som også hadde vært brukt som brønnbåter for frakt av levende fisk som ål. Andre kystnære fiskefartøyer for å fiske etter skalldyr, flatfisk og blåskjell på meget grunne farvann hadde også den samme bakgrunnen som «wieringeraak» og «boeieraak». I nyere tid ble mange aak-båter ombygd til lystbåter og fritidsbåter.
Laxey Landsbyen har en liten havn som ble bygd på 1850-tallet for gruveindustrien. Den er i dag benyttet av mindre fiskefartøyer og lystbåter.
Jean Bart Bart var fra ung alder med på fiskefartøyer. Han tok i 1662, som tolvåring, hyre som skipsgutt på et smuglerskip. Fra han var 16 år tjente han så i den nederlandske marine under admiral Michiel de Ruyter.
Svein Ludvigsen Ludvigsen ble sjef for Fiskeridepartementet den 19. oktober 2001. Det ble reist spørsmål ved hans habilitet på grunn av broen hans, Kåre Ludvigsen, var nestsjef for Norges Sildesalgslag og eide flere fiskefartøyer.
Halvdekker Dette arrangementet kalles «kvalrygg» eller på engelsk whaleback, for at vannet skulle renne tilbake uten å komme innenbords. Det er fremdeles i bruk på ulike båttyper i mange land, inkluderte fiskefartøyer.
Livbåt En livbåt et en mindre båt ombord i skip, båter, fiskefartøyer og faste og flytende installasjoner til havs, laget med tanke på evakuering i nødsituasjoner. Man skiller mellom konvensjonelle og fritt-fall-livbåter.