Top 10 similar words or synonyms for arons

óin    0.612454

sína    0.604582

hnoss    0.596969

teir    0.585401

joakas    0.585378

yavanna    0.580984

guðröðr    0.580957

hoelun    0.580741

renenet    0.577206

leetah    0.576128

Top 30 analogous words or synonyms for arons

Article Example
Danse rundt gullkalven Gullkalven var et gudebilde beskrevet i Bibelens 2. Mosebok, kapittel 32. Gudebildet ble laget under Arons ledelse, mens Moses var oppe på Sinaifjellet for å motta de ti bud.
Gullkalven (avgudsbilde) Gullkalven er et gudebilde beskrevet i Bibelens 2. Mosebok, kapittel 32, under utferden fra Egypt. Gudebildet ble laget under Arons ledelse, mens Moses var oppe på Sinaifjellet for å motta de ti bud. Gullkalven ble kastet i ilden og malt til støv da Moses vendte tilbake fra fjellet.
Utferden fra Egypt Ifølge Bibelens fortelling toget israelittene under Mose og Arons lederskap ut av Egypt og mot Kanaans land, der deres forfedre hadde levd, et land som de var blitt lovet av Gud. Utferden fra Egypt ligger som grunn for feiringen av den jødiske påsken, "Pesach", det usyrede brøds høytid.
Melkisedek Hos De siste dagers hellige (mormonene) kalles en del av organisasjonen "Melkisedeks prestedømme". Melkisedeks prestedømme regnes for prestedømmet etter Guds sønns orden som israelittene ikke fikk del i, men som har blitt gjenopprettet for de kristne. Alle verdige menn innvies til det etter først å ha vært innviet til "Arons prestedømme".
Anatot I henhold til den bibelske tradisjonen har Anatot navnet og sin historie ved at den er en av de byene som ble gitt til «Arons etterkommere, prestene». I henhold til "Josvas bok" i den hebraiske Bibelen (det gamle testamente): «Fra Benjamins stamme fikk de Gibeon og Geba med beitemarker, Anatot og Almon med beitemarker, i alt fire byer. Til sammen fikk Arons etterkommere, prestene, tretten byer med beitemarker som hørte til.» Ettersom israelittene ikke ofte endret navnene på byene i Kanaan etter at de kom dit, kan navnet på denne byen, Anatot, ha vært avledet fra en kanaanittisk gudinne, ‘Anat, en datter av El i kanaanittisk mytologi. Imidlertid er det også oppgitt som navnet til en israelittisk person i "Første Krønikebok" og "Nehemjas bok". Navnets opprinnelse er således usikkert, men om det er et kvinnenavn, kan det være i betydningen «(ana)ie; kvinne av Tot», eller «hjemmet/hjertet/arnen til Tots kvinne.»
Prest Innen jødedommen er Arons mannlige etterkommere regnet som prester (hebr. "kohen", fl. "kohanim") med arvelig embete. Utføringen av offerhandlinger er forbeholdt disse prester; etter Tempelets ødeleggelse har de ikke lenger noen sentral rolle, men tradisjonelt kalles de først fram for å lese fra toraen på sabbaten, og de leser visse foreskrevne bønner overfor menigheten. Rabbinere er ikke prester, da de ikke har spesielle rituelle plikter eller rettigheter.
Aron fra Kangeq Den danske administratoren på Grønland, humanisten Hinrich Rink, som var kjent for sin humane håndtering av rollen sin og sin store interesse for Grønland og grønlendere, har sammen sin kone Signe Rink fått mye av æren for at Arons bilder ble til. De arbeidet for at grønlandske legender og sagn skulle dokumenteres, og utstyrte Aron med utstyr for å male. Rink brukte også Aron som en kilde til informasjon i sitt arbeide, og brukte ham også som illustratør i sine bøker.
Salme 48 Navnet Korah nevnes et stort antall ganger i Det gamle testamente. Ett sted er Korah en etterkommer etter Esau – en edomittisk fyrste (1 Mosebok 36:5 og 14-16.) Det nevnes en sønn av Levi som het Korah (2 Mosebok 6:21 og 24) og i 4 Mosebok 16 skildres en levitt ved navn Korah som leder et opprør mot Moses og Aron – der han nekter for at Arons sønner skal få forrang fremfor de andre levittene.
Paktens ark Skrinet skal ha vært bygget på ordre fra Moses, og skulle inneholde de to steintavlene som han fikk på fjellet Sinai hvor de ti bud var skrevet, Arons stav, og manna. Dette skjedde under ørkenvandringen mens de var på vei fra Egypt til «det lovede land». (2.mos 25,10 ff.) Siden nevnes det at det ikke var noe annet i arken enn steintavlene. Gud hadde skrevet de ti bud på steintavlene, og de var derfor av uvurderlig verdi for israelittene.
Galterud Oppe i åsen sør for Galterud, ved tjernet Stubbekjølen i Kongsvinger, ligger Stubbekjølhytta, eller Arons hule. Huleåpninga er lav, så man må krype inn. Inne i hula er det derimot plass til flere vokse personer, som til dels kan stå oppreist. Sagnet forteller at hulen en gang ble brukt som skjulested av Røver-Aron, som hadde rømt fra Norrland i Sverige. Foruten å stjele dyrene til lokalbefolkningen, bortførte han også ei jente kalt Lisbet Jaraldstorpet, som han holdt fanget i hulen. Hun klarte til slutt å rømme bort til to jegere. Røver-Aron kom løpende etter henne og ble skutt av jegerne. Liket ble senket i Stubbekjølen.