Top 10 similar words or synonyms for verdier

tidsrummet    0.804265

skuvlahistorjá    0.803404

oplysninger    0.792784

storthingsmænd    0.789923

afhandlinger    0.783667

repræsentanter    0.780841

kongeriget    0.773997

eventyreren    0.770212

fiskarlags    0.768271

fortelling    0.768213

Top 30 analogous words or synonyms for verdier

Article Example
Pierre Michon Om Pierre Michon på internettsida til forlaget "éditions Verdier".
Diskusjonen rundt global oppvarming Ifølgje er–bør-dikotomiein kan ikkje normative utsegn leiast ut frå av faktiske utsegn aleine, men berre saman med normer eller verdier.
Trigonometrisk funksjon For nokre enkle vinklar kan verdiane utrekna for hand ved hjelp av Pythagoras’ læresetning, som i dei følgjande døma. Eksakte verdier av sinus, cosinus og tangens for alle multipler av formula_20 radianer (3°) kan faktisk finnast for hand.
Per Fugelli "«Både i forskning og undervisning er han opptatt av hvordan fordeling av makt og goder i samfunnet påvirker menneskenes helse. Det dreier seg ikke bare om makt og goder i økonomisk forstand, men også om fordeling av verdier som trygghet, frihet og verdighet.»
Steinar Lem Kort før han døydde, kritiserte Lem norsk innvandringspolitikk og uttalte at «Den norske kulturen er truet. De nærmeste 50 årene vil vi se store endringer i takt med at vi stadig får en større ikke-norsk befolkning. Våre verdier vil bli satt under sterkt press».
Kristine Moody Moody vart av eigarane, dei tilsette og mange lesarar oppfatta som kontroversiell etter å ha uttrykt støtte til USA sin invasjon av Irak. I eit intervju i samband med Irak-krigen sa ho mellom anna at ho meinte det var verre at folk vart forfølgde grunna samvit eller politisk meining, enn at dei vert ramma av ei bombe fordi dei var på feil stad til feil tid. Det vekte også oppsikt og debatt då ho støtta trykkinga av dei mykje omtala Muhammed-karikaturane, samt då ho i den aller fyrste leiarartikkelen i "Memo" skreiv at «noen ganger er vestlige verdier best».