Top 10 similar words or synonyms for velebit

comăneşti    0.787624

milanovac    0.786472

măcin    0.785680

tornbergssjön    0.780529

bereşti    0.778278

sorgun    0.777077

bièvre    0.776877

dealu    0.776668

sperkhiáda    0.775875

călăraşi    0.774802

Top 30 analogous words or synonyms for velebit

Article Example
Velebit Heile Velebit er ein naturpark, som òg inneheld to nasjonalparkar: Paklenica og Sjeverni Velebit.
Velebit Den imponerande naturen på Velebit har gjort det til eit nasjonalsymbol i Kroatia. Det finst ei patriotisk folkevis kalla "Vila Velebita", som personifiserar ein slavisk fe som Velebit.
Velebit Ein gangsti kalla "Premužićeva staza" (Premužić sin sti) går gjennom dei nordlege og midtre delane av Velebit. Gangstien vart bygd mellom 1930 og 1933 og knyter saman nordlege og sørlege delar av Velebit. Han er 50 km lang, og mange område i Velebit hadde vore utilgjengeleg utan denne.
Velebit Velebit er den største, men ikkje høgaste fjellkjeda i Kroatia. Den høgaste toppen i fjellkjeda er Vaganski Vrh på 1 757 m. Fjellkjeda er ein del av Dei dinariske Alpane, og ligg langs kysten av Adriatarhavet, og Lika i indre strøk. Velebit byrjar nær Senj i nordvest ved fjellovergangen Vratnik, og endar opp 145 km lenger søraust nær kjelda til elva Zrmanja og byen Knin.
Velebit Sjeverni Velebit er vidare delt inn i spesialreservatet "Hajdučki i Rožanski Kukovi", som er den mest verna statusen eit område kan få i Kroatia. Offisielt er det ikkje tillete med menneskeleg aktivitet her (bortsett frå forsking). Desse områda er lite utforska og inneheld den mest ville naturen i Kroatia, og det vil sannsynlegvis halde seg slik i framtida.
Velebit Velebit vert vanlegvis delt inn i fire område:
Velebit Velebit har òg den lengste og djupaste grotta i Kroatia. Den tredelte «Lukina jama»-grotta er 1 392 meter djup, medan «Slovačka jama» er 1 320 m.
Velebit Velebit kan ein sjå "Degenia velebitica", ein endemisk og verna planteart av hundesennepfamilien.
Plješevica Plješevica, stundom kalla Lička Plješivica, er eit fjell i Kroatia, på grensa til Bosnia-Hercegovina. Det er ein del av Dei dinariske Alpane. Fjellet strekker seg frå ein fjellovergang mellom Plješevica og Mala Kapela i nord, langs Krbavasletta i vest og Una i aust, og sørover til Gračac i nærleiken av Velebit.
Fønvind Ein viktig del av fønvindteorien er "dynamikken i dalføre". Grunntanken går ut på at ein straum som står ortogonalt på ei fjellkjede i første omgang representerer eit todimensjonalt problem, men visst ein i tillegg har dalføre eller tronge pass i fjellkjeda blir problemet verre. Dette gjeld særleg visst Froudetalet til lufta ved eit fjell er lågt, og lufta passerer igjennom raviner, dalar eller pass istadenfor å passere over fjellet. Ideen bak dette blei utvikla fordi mange område med fjelldalar og pass har problem med kraftig vind. Døme på slike dalar er «The Stamped Gap» i Kaskadefjella i Washington (Cascade windstorm), dei tørre dalane i Himalaya, Wippdalen i Brennerpasset mellom Inn og Etsch (Føn), Vratnikpasset over Senj i Velebit eller Kotorbukta i Montenegro (Bora).