Top 10 similar words or synonyms for vandringer

verdier    0.692539

aschehoug    0.681898

cappelen    0.676212

stier    0.675697

kunstleksikon    0.672158

damm    0.670584

menning    0.662758

fotefar    0.660627

rollespill    0.659557

aschehougs    0.656605

Top 30 analogous words or synonyms for vandringer

Article Example
Jan Økland Økland har skrive fleire bøker. Saman med kona skreiv han mellom andre dei populærvitskaplege bøkene "Vann og vassdrag bind 1–4" (1995–99) og "Oslo rundt langs vann og vassdrag – økologiske vandringer" (2. utg. 2004).
Rolf Steffensen Steffensen er utdanna candidatus theologiæ og praktiserte som sokneprest for kyrkjelyden i Hamarøy fram til han fekk ordførarembetet. Han har verte med på å forfatte bøkene "I Guds hand", "Konfirmantbibelen - Veilederhefte", "Fadderbarnet mitt" og "Hjemlængsel: vandringer i Knut Hamsuns rike".
Øyvind Ravna Ravna debuterte som dokumentarforfatter i 1993 med boka «I russisk villmark» og seinare følgde «Skogsfugljakt med skjellende hund» (1994) og «Mitt russiske nord» (1996), «Vandringer i Grenselandet» (1997), «En reise i det russiske nord» (2000), «Tundraens folk» (2001), «Kampen om tundraen – nenetserne og deres historie» (2002) og «Reindriftsfolk» (2007). Med unntak av den siste, hentar desse åtte bøkane sina tema frå det nordlege Russland. Ravna har òg delteke i filmproduksjonar. Filmane «Reisen tilbake» (1999), «Mørke skyer over Nestsjang» og «Arven fra GULag-tiden (brevet til Vladimir)», medverkar Ravna med høvesvis manuskript, regi, fotografering og produksjon.
Norsk litteratur I prosadiktinga er Knut Hamsun (1859-1952) den store fornyaren. Med 90-talsromanane sine sette han eit skilje både i norsk og europeisk litteratur. I essayet "Fra det ubevisste sjeleliv" (1890) set han fram eit nytt program for litteraturen. Diktarane skal skriva om fantasilivet, «disse tankens og følelsens vandringer i det blå, skrittløse, sporløse reiser med hjernen og hjertet, selsomme nervevirksomheter, blodets hvisken, benpipenes bønn, hele det ubevisste sjeleliv». I gjennombrotsromanen "Sult" (1890) set Hamsun dette programmet ut i livet. Her skildrar han ein ung, fattig forfattar som går rundt og svelt i Kristiania. Men her er ikkje spor av samfunnskritikk, interessa samlar seg om hovudpersonen sine merkelege påfunn og fortvila kamp for å klara seg. Av 90-talsromanane hans blir særleg "Sult", "Mysterier" (1892) og "Pan" (1894) rekna som epokegjerande modernistiske verk.
Stormfuglar Dei ulike artane i denne ordenen har ei rekkje ulike migrasjonsstrategiar. Nokre artar gjer regelfaste transekvatoriale migrasjonar, som grålire som årleg trekkjer frå sine hekkeområder på New Zealand og i Chile til det nordlege Stillehavet utanfor Japan, Alaska og California, ein årleg rundtur på 64 000 kilometer, ein av dei lengste målte årlege migrasjonen av alle fuglar. Ei rekkje andre petrell-artar gjere transekvatoriale vandringer, medrekna wilsonstormsvale og lordhowepetrell, men ingen albatrossar har trekkruter som kryssar ekvatorialbeltet fordi dei er avhengige av vind under flyging. Andre langdistanseflyttfuglar i ordenen inkluderer japanstormsvale som hekkar i det vestlege Stillehavet, og trekkjer til vestlege Indiahavet, og boninpetrellar som hekkar på Hawaii og migrerer til kysten av Japan utanom hekkesesongen.