Top 10 similar words or synonyms for utelet

urørleg    0.646105

unngår    0.640011

trichoceridae    0.621617

svima    0.617603

separerer    0.614927

beheld    0.609609

ofrar    0.609012

utypiske    0.608409

sirkulasjonar    0.607459

skrapar    0.605698

Top 30 analogous words or synonyms for utelet

Article Example
Jærstrendene Jærstrenden har namn etter områda dei ligg ved. Ofte utelet ein -stranda når ein snakkar om dei.
Sjølvbiografi Slike tekstar må likevel også lesast kritisk, med blikk på om forfattaren utelet noko, prøver å framstilla seg sjølv i eit best mogleg lys eller rettferdiggjera seg.
Påfuglen Sjølv om Bayer tok med stjernebiletet på kartet sitt over nattehimmelene, gav han ingen av stjernene Bayernemningar. Den franske astronomen Nicolas Louis de Lacaille gav dei nemningar Alfa til Omega i 1756, men utelet Psi og Xi.
Tommy av The Who The Who spelte ofte "Tommy" på konsertar i åra etter han kom ut, men sjeldan i same form som på albumet. I staden endra dei noko på rekkefølgja og utelet nokre songar heilt. Fire spor som aldri vart spelt av The Who på den første turneen med albumet var «Cousin Kevin», «Underture», «Sensation» og «Welcome».
Regionen Wellington Definisjonen på regionen Wellington er i denne samanhengen landområdet som vert administrert under Greater Wellington territorial authority. Nemninga «Wellingtonregionen» kan i daglegtale også visa til eit mykje mindre område, som heilt utelet områda ved Wairarapa og Horowhenua, fordi båe har sine heilt eigne samfunn og identitetar. I somme samanhengar vert også Kapiti Coast utelate, trass i sambandet området har med Wellington gjennom pendlartog.
Vindaugehandsamar Nokre vindaugehandsamarar legg vekt på å vere minimilastisk og lite ressurskrevjande. Desse passar godt på eldre datamaskiner. Andre legg vekt på diverse tilleggsfunksjonar og flott vindaugedekor. Dei fleste vindaugehandsmarane har likevell til felles at dei nyttar ei tittellinje, samt knappar for brukarkontroll av vindauget (sjølv om nokre vinduhandsmararar utelet sjølv det).
Tommy av The Who The Who spelte òg "Tommy" på 20-årsjubileet for albumet under gjenforeiningsturneen deira i 1989. Dei spelte då «Cousin Kevin» og «Sensation» men utelet framleis «Underture» og «Welcome». Opptak frå denne turneen finst på konsertalbumet "Join Together" og "Tommy and Quadrophenia Live with Special Guests" DVD. Los Angeles-utgåva av dette showet hadde med spesielle gjester som Phil Collins (Uncle Ernie), Patti LaBelle (Acid Queen), Steve Winwood (Hawker), Elton John (Pinball Wizard) og Billy Idol (Cousin Kevin).
Frans Snyders Ved fleie høve samarbeidde Snyders med venen Peter Paul Rubens, sistnemnde skal ha uttrykt at han stod i gjeld til Snyders. Begge dei barokke målarane la i sine jaktscener vekt på handling og dynamikk, skilnaden var at Snyders utelet folk frå bileta sine. Han fokuserer på naturen; hundane, det jaga viltet og de forskremde fuglane, og plantane i nærleiken. I så måte var Snyders unik, ingen andre målarar synte fram dyrelivet på eit så nærgåande vis. Dyra er kraftige og måla på ein anatomisk korrekt måte. Måleriet "Villsvinjakta" frå om lag 1640 er eit framifrå døme på desse kvalitetane ved dei beste verka hans.
Mystery Disc Mystery Disc er eit samlealbum av Frank Zappa. Det kom ut på CD i 1998 og består av songar som opphavleg vart gjeve ut som to separate vinylplater i plateboksserien "Old Masters", som kom ut i tre volum mellom 1985 og 1987. Desse boksane, gjevne ut av Barking Pumpkin, består av Zappa-platene frå "Freak Out!" (1966) til "Zoot Allures" (1976), i tillegg til ein 'Mystery Disc' i boks ein og to. CD-versjonen utelet to spor frå boksane, «Why Don'tcha Do Me Right?» og «Big Leg Emma», som begeg var med på CD-versjonen av "Absolutely Free" (1967).
Northumberland Opphavet til Northumberland er det tidlegare kongedømet Northumbria, men dagens Northumberland femner om eit mykje mindre landområde. Som kongedømet Northumbria under kong Edvin, strekte dei historiske grensene for regionen seg frå Humber i sør til elva Forth i nord. Dei historiske grensene til grevskapet dekte eit anna område, inkludert Newcastle upon Tyne, den tradisjonelle grevskapsbyen, og Tynemouth og andre busetnader i North Tyneside, som har vore ein del av Tyne and Wear sidan 1974. Dei historiske grensene til grevskapet utelet stundom Islandshire, Bedlingtonshire og Norhamshire (North Durham), eksklavane til County Durham som vart innlemma i Northumberland i 1844.