Top 10 similar words or synonyms for ulvesundet

rongesundet    0.859078

sandvatn    0.849319

küblis    0.843207

maurnes    0.838899

banchory    0.834514

nufenen    0.834344

nevlingen    0.824999

kvernesfjorden    0.824738

skeppsholmen    0.822132

ersfjord    0.820598

Top 30 analogous words or synonyms for ulvesundet

Article Example
Måløy I dag er òg dei tettbygde områda på fastlandet aust for Ulvesundet samanvaksne med tettstaden.
Vågsøy Det høgste punktet på øya er Veten, 613 meter over havet. Øya er skild frå fastlandet av Ulvesundet og er knytt til fastlandet med Måløybrua. Langs kysten av Vågsøy ligg Kråkenes fyr, Skongenes fyr og Hendanes fyr.
Ulvesund fyrstasjon Fyret vart bygd i 1870 og ligg på Hjertenes ved Osmundsvåg, ytst i Ulvesundet. Fyret vart automatisert og avbemanna i 1985 og det vart då bygd nytt lyktehus før det gamle fyret.
Sildegapet Sildegapet er ei stor bukt eller ein vid fjord på sørsida av Stad i kommunane Vågsøy og Selje i Sogn og Fjordane. Sør for Sildegapet ligg øya Vågsøy. Bukta strekkjer seg om lag 17 km innover i landet til tre små fjordar og Ulvesundet mellom Vågsøy og fastlandet.
Sildegapet Inst i bukta ligg dei tre øyane Silda, som bukta er kalla opp etter, Barmøya og Selja eller øya Selje, der Selje kloster ligg. Mellom Selja og Barmøya ligg Røysetfjorden og aust for denne Moldefjorden. Sør for Barmøya ligg Nordpollen, og mellom Ulvesundet og Nordpollen ligg Storpollen.
Vågsøy kommune Byen Måløy ligg ved Ulvesundet, og byen og øya er knytte til fastlandet med Måløybrua på 1224 meter over til Degnepoll. Etter 5 mil langs Riksveg 5 og Riksveg 15 til Nordfjordeid følgjer vegsambandet sør og nordover Europaveg 39 medan Riksveg 15 fortset austover om Stryn og møter Europaveg 6 ved Otta.
Måløy Måløy av i dag er sjølv ikkje ei øy. Tettstaden vart grunnlagt på den vesle "Måløyna" (før skrive "Moldøen", i dag kjend som "Lisje-Måløyna") i Ulvesundet mellom Vågsøy og fastlandet. Etter kvart som ny busetnad kom til, vart denne etablert på Vågsøy. Når tettstaden flytta seg, følgde òg namnet med. Den gamle busetnaden på Moldøen vart for det meste riven av den tyske okkupasjonsmakta for å gje plass til eit stort forsvarsverk, og dei siste restane brann ned under Måløy-raidet.
Vågsfjorden i Nordfjord Det vestlege innløpet til fjorden ligg mellom Hovden på Husvågøy og Vombaneset. Like innanfor Vombaneset ligg tettstaden Vågsvåg og litt lenger aust tettstaden Holvika. Byen Måløy ligg på søraustsida av Vågsøy og sørlege delar av byen ligg òg ved fjorden. Frå her går Ulvesundet nordover til Sildegapet på sørsida av Stadlandet. På nordsida av Husvågøy ligg bygda Husvåg. Søraust for Måløy ligg Skavøypollen og tettstaden Tennebø. Fjorden endar på nordsida av Gangsøya.
Raudeberg Raudeberg er den nest største tettstaden i Vågsøy kommune. Tettstaden ligg ved Ulvesundet på austsida av Vågsøy. Staden var administrasjonsstad for gamle Nord-Vågsøy kommune. Næringslivet er dominert av skipsverft (Blaalid, Båtbygg) og fiskeindustri. Skulen heiter Raudeberg skule og det går om lag 125 elevar. Barnehagen heiter Skarevik barnehage, og kyrkja heiter Nord-Vågsøy kyrkje. Her er vassverk og ei småbåthamn som er stor nok til om lag 50 båtar. Næringslivet er knytt til sjøen. I sentrum ligg Skarevik («Vikja»). Namnet Raudeberg kjem i frå den raude steinsorten (olivin, som blir raud når den oksiderer) som fjellet/berget er bygd opp av ovanfor sjølve bygda.