Top 10 similar words or synonyms for tredjegrads

rònaigh    0.734032

korets    0.729781

høgdefall    0.724029

yoshivia    0.723121

dikesoldogg    0.722344

habashan    0.721708

farsunditt    0.721534

tchë    0.717942

alaudidae    0.716792

aegolius    0.716577

Top 30 analogous words or synonyms for tredjegrads

Article Example
Agnesis heks Agnesis heks er ei tredjegrads kurve som dannar ei løkke, kalla opp etter Maria Agnesi.
Polynom Eit polynom av grad "n" er "komplett" dersom det inneheld ledd av alle potensar mindre eller lik "n" i variablane. Eit komplett tredjegrads polynom i éin variabel har fire ledd, medan eit komplett tredjegrads polynom i to variable har 10 ledd, som i det følgjande dømet:
Kube Måltalet for volumet av ein kubus er s når lengdetalet til sidene er "s". Derfor vert kubus ofte nytta som namn på ein 3. potens, og eit tredjegrads matematisk uttrykk vert kalla kubisk.
Sovjetunionen Innanfor individuelle idrettar fanst det eit system for rangering av idrettsutøvarar, "masterstvo". Desse kunne få ulike gradar, som gjekk frå «Sovjetisk sportsmeister, internasjonal klasse» og «Sovjetisk sportsmeister» på toppen, ned til «Tredjegrads junior sportsmann» (i aldersklassar) på botnen. Innanfor breiddeidretten fanst det eit anna system, "massovost", der folk kunne få gull- og sølvmerke for allsidige eigenskapar i sport i kombinasjon med dokumenterte kunnskapar innanfor hygiene og fyrstehjelp. Begge desse systema vart innstifta allereie i 1930-åra. Utover i levetida til Sovjetunionen vart det også stadig vanlegare med eit system der talentfulle born allereie i ung alder fekk tett oppfølging og intensiv trening, gjerne ved eigne idrettsgrunnskular eller ved spesielle kostskular. Når elevane vart eldre heldt dei ofte fram som idrettsutøvarar på fulltid, medan amatørstatusen gjerne vart halden oppe ved at dei fekk nominelle jobbar i forsvaret eller studentstatus, slik at dei kunne delta i internasjonale konkurransar som kravde amatørstatus (noko mellom anna deltaking i dei olympiske leikane gjorde).