Top 10 similar words or synonyms for tilbakeslag

oppsving    0.755906

kuppforsøk    0.732743

samanbrot    0.713438

nederlag    0.705934

militærkupp    0.692480

motåtak    0.687660

vendepunkt    0.687066

kupp    0.685440

hemntokt    0.670020

overtak    0.669344

Top 30 analogous words or synonyms for tilbakeslag

Article Example
Forbundsdagsvalet 2005 Det var venta at venstresida ville få mindre oppslutnad enn ved sist val. Sosialdemokratane og dei grøne har hatt regjeringsmakt, og har slite med eit økonomisk tilbakeslag.
Kultur i 1980 Discomusikken frå 1970-talet fekk eit sterkt tilbakeslag i USA. Analoge og akustiske instrument knytte til denne musikken blei forlatne til fordel for syntetiske, bortsett frå trommemaskinen, som framleis blei mykje brukt.
Salamanca I den spanske sjølvstendekrigen vart slaget ved Salamanca utkjempa her den 22. juli 1812. Dette var eit alvorleg nederlag for franskmennene og eit stort tilbakeslag for Salamanca, som fekk den vestlege bydelen fullstendig øydelagd.
Estisk økonomi For landbrukssektoren vart sovjetperioden eit sterkt tilbakeslag med tvinga kollektivisering og deportasjon av bønder. Inntektsnivået, som i 1940 var på linje med Finland sitt, låg i 1987 berre på av det inntektsnivået finnane då hadde oppnådd.
Creedence Clearwater Revival Gruppa fekk eit tilbakeslag i 1966 då John Fogerty og Doug Clifford vart trekt ut til militærteneste. Fogerty kom seg inn i Army Reserve i staden for den vanlege hæren, medan Clifford tente i United States Coast Guard Reserve.
Vingåker Vingåker fekk eit tilbakeslag då toga slutta å stoppe der i 1971. Frå år 2003 vart jernbanetrafikken gjenopptatt i form av regionale tog på strekninga Stockholm-Södertälje-Katrineholm-Hallsberg.
Landsgymnas Dei fyrste offentlege landsgymnasa var Voss, Eidsvoll og Hornnes. Vitnemåla synte at skulane på bygdene kunne måle seg med byane. Etter eit tilbakeslag under andre verdskrigen fekk landsgymnasa ein gullalder der staten dekte drifta ved alle skulane.
Sitting on Top of the World «Sitting on Top of the World» har vorte ein standard innan tradisjonell amerikansk musikk. Songen har vorte spelt inn i mange forskjellige stilartar - folk, blues, country, bluegrass, rock – ofte med store variasjonar og/eller tillegg i teksten. Teksten syner ein stoisk optimisme i møtet med kjenslemessige tilbakeslag, og songen har vorte skildra som «ein enkel, elegant destillasjon av blues».
Oljeselskapet BP Den 19. august 1953 vart statsminister Mohammed Mossadeq tvungen ut av embetet. Zahedi vart innsett og sjahen vart kalla attende. AIOC endra namn til British Petroleum Company i 1954, BP hadde verksemd i landet til den islamske revolusjonen i Iran i 1979. Då hadde BP investert mykje i andre område av verda, slik at revolusjonen berre vart eit tilbakeslag.
Kollisjon Bilkollisjonar er inelastiske kollisjonar. Denne typen kollisjonar finn stad når ein mjuk lekam opplever ein kollisjon som ikkje resulterer i spretting eller tilbakeslag. Dermed har all den kinetiske energien gått bort i ein slik kollisjon, sidan energien har vorte omforma til andre energityper (krefter). Rørslemengda er den same før og etter kollisjonen.