Top 10 similar words or synonyms for tekstanalyse

fjellbor    0.826194

papiljott    0.813340

divx    0.812315

rosenkrans    0.805425

tuxeralpane    0.804331

vangsjøen    0.803350

genti    0.801258

stupino    0.800753

malgobek    0.800351

alfiós    0.800251

Top 30 analogous words or synonyms for tekstanalyse

Article Example
Hermeneutikk Både tolkingspraksis og tolkingsteori, i breiare/ålmenn og smalare/spesiell forstand. Ein kvar tekstanalytisk metode er ein hermeneutisk metode. Ei kvar overveging over kva tolking er, kva forståing er og korleis ei tekstanalyse skal gripast — alt dette er døme på ei hermeneutisk overveging.
Bronisław Malinowski Fram til Malinowskis feltarbeid i Trobriandane hadde antropologi mest bestått av tekstanalyse og teoretisering kring segnstoff. Antropologane hadde i dei fleste tilfella aldri vore på dei stadene som dei vart rekna for å vere ekspertar på, men leit på informasjon frå sjøfolk, handelsreisande og soldatar. Gjennom sitt to år lange feltarbeid endra Malinowski grunnreglane for antropologisk forsking. Desse grunnreglane er framleis herskande i moderne sosialantropologi der det lange feltarbeidet nærmast er obligatorisk under forskarutdanninga på dei fleste universitet.
Ordvev Ein ordvev (frå engelsk "wordnet") er ein leksikalsk database som grupperer ord saman i grupper med same semantiske tyding (synonym, kalla "synset") og ulike semantiske samanhengar mellom ordgruppene. Ordvever finst for fleire språk, og det er prosjekt i gang for fleire andre språk, mellom anna dei skandinaviske. Den første ordveven var for det engelske språket og blei utvikla ved Princeton University i USA. Ein ordvev kan både brukast som ei ordbok (ordvever bygger gjerne på allereie eksisterande ordbøker) og som eit verktøy i automatisk tekstanalyse og kunstig intelligens.