Top 10 similar words or synonyms for structural

speeches    0.932551

psychology    0.918301

secular    0.917806

thermodynamics    0.914174

seawater    0.912144

detailed    0.911646

discussion    0.906749

instability    0.906377

practices    0.906218

criticism    0.904807

Top 30 analogous words or synonyms for structural

Article Example
Hepatitt C-virus Dei ulike lutene utav genomet kodar for til saman minst 11 ulike preprotein: for 3 ulike strukturelle "(structural)" preprotein (C/"core", E1/"envelope" og E2), for p7 som har ein noko uviss funksjon og for ytterlegare 6 ikkje strukturelle "(non structural/NS)" pre"protein" (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A og NS5B). Nokre utav desse er måltavle ved antiviral behandling av hepatitt C.
Pāṇiniansk morfofonologi i Nord-Amerika Modellen er også drøft av Zellig S. Harris (1909–1992) i boka "Methods in Structural Linguistics" (1951). Masteravhandlinga til Noam Chomsky (1928–) frå 1951, "Morphophonemics of Modern Hebrew." nyttar den same modellen.
Nordamerikansk strukturalistisk fonologi Zellig S. Harris publiserte i 1951 boka "Methods in Structural Linguistics", der han presenterer objektive kriterium for å nå fram til ein lingvistisk analyse, såkalla "oppdagingsprosedyrar" (engelsk "discovery procedures"). Teoretisk interessant er mellom anna det han kallar lange komponentar i fonologien (engelsk "long components"), som svarar til det den britiske lingvisten John Rupert Firth kalla "prosodiar".
Brotmekanikk Utviklinga av brotmekanikk og måling av brotseigleiken til material går kontinuerleg framover. I Europa er European Structural Integrity Society (ESIS) ein viktig organisasjon for brotmekanisk forsking og utvikling. Brotmekanikken er viktig i dag, ikkje berre i romfartsforsking, men også i forsking om avanserte konstruksjonar der brot kan ha alvorlege konsekvensar, til dømes i behaldarar og røyrsystem i kraftstasjonar baserte på atomenergi, off-shorekonstruksjonar og skipsbygging.