Top 10 similar words or synonyms for psychology

thermodynamics    0.929330

proceedings    0.920670

oscillations    0.918459

structural    0.918301

speeches    0.918198

intellectual    0.914683

discussion    0.913080

politics    0.912032

concepts    0.910750

comparative    0.910688

Top 30 analogous words or synonyms for psychology

Article Example
Keith Laws Keith R. Laws er ein professor i neuropsykologi ved School of Psychology ved University of Hertfordshire. Han har skrive over 100 artiklar og ei bok kalla "Category-Specificity: Evidence for Modularity of Mind".
Medvitsstraum Medvitsstraum eller stream of consciousness vert i psykologien kalla den konstante straumen av vekslande tankar og kjensler som eit menneske har i medviten tilstand. Omgrepet vart for fyrste gong bruka av den amerikanske psykologen William James i boka "Principles of Psychology" i 1890.
Jacques Hadamard Han var professor i Bordeaux frå 1893 til 96, ved Sorbonne frå 1896 til 1909 og ved Collège de France frå 1909 til 37. Det viktigaste arbeidet hans var innan funksjonsteorien og særleg potensrekkjer, differensiallikninger, variasjonsrekning og hydrodynamikk. Han gav i 1896, samtidig med de la Vallée-Poussin, det første beviset for den såkalla primtalsatsen. Han skreiv mellom anna "An Essay on the Psychology of Invention in the Mathematical Field" (1945). Han var æresdoktor ved Universitetet i Oslo ved Abel-minnefesten i 1929.