Top 10 similar words or synonyms for proceedings

veterinary    0.928289

psychology    0.920670

instability    0.917864

transactions    0.917304

velocities    0.916387

expression    0.916099

seawater    0.915026

nucleotide    0.912288

functions    0.912124

radiocarbon    0.910333

Top 30 analogous words or synonyms for proceedings

Article Example
Royal Society Royal Societys tidsskrift "Philosophical Transactions", som har vore utgjeve siden 1665 (med variantar i titlar og i ulike seriar) og ein serie "Proceedings of the Royal Society" vert framleis gjeve ut i dag (2013), oppdelt i to underseriar, eit for biologiske vitskapar og eit anna for matematikk, fysikk og ingeniørvitskap. Dessutan vert det gjeve ut tidsskrifta "Biology Letters", "Notes and Records" og "Interface".
National Academy of Sciences Akademiet har ei særs sterk rolle i det amerikanske samfunnet, og utfører forsking på direkte bestilling både frå Det kvite huset og frå andre offentlege institusjonar og avdelingar. NAS består (2006) av om lag 2000 medlemmer og 350 utanlandske samarbeidspartnarar («"foreign associates"»). Av dei sistnemnde er 200 nobelprismottakarar. Tidsskriftet "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) er det offisielle tidsskriftet til akademiet.
Friedmann Nunataks Friedmann Nunataks er ei lita gruppe nunatakar 6 nautiske mil søraust for Braddock Nunataks i vestern margin of Dyer Plateau i Palmer Land i Antarktis. Dei vart kartlagde av US Geological Survey i 1974, og han vart namngjeven av Advisory Committee on Antarctic Names etter Herbert Friedmann ved Smithsonian Institution, som skreiv "Birds of United States Antarctic Service Expedition, 1939–41" ("Proceedings of American Philosophical Society", Vol. 89, 1945).
On the Origin of Species Det som skunda fram publiseringa, var eit brev frå ein yngre kollega, Alfred Russel Wallace, der Wallace skisserte ein identisk teori. Medan Darwin fortvilte over at han ikkje hadde rokke å bli den første oppdagaren av naturleg seleksjon, arrangerte andre kollegaer eit møte hos Linnean Society i London den 1. juli 1858, der ein felles publikasjon av Darwin og Wallace vart lesen opp. Hovudpersonane var forhindra frå å delta, Darwin fordi han var i gravlegginga til den yngste sonen sin, og Wallace fordi han oppheldt seg på feltarbeid på Borneo. Artiklane vart publiserte i "Journal of the Proceedings of the Linnean Society, Zoology" (bd. 3, s. 45–62, 1859) – med Darwin som førsteforfattar.
Klaus Fuchs Fuchs gjekk både på universitetet i Leipzig og universitetet i Kiel, og medan han gjekk i Kiel vart han aktiv innan politikken. Som ung vart Fuchs medlem av det sosialdemokratiske partiet i Tyskland, og i 1932, kommunistpartiet i Tyskland. I 1933, etter eit valdsamt møte med dei nyleg innsette nazistane, flykta han til Frankrike og fekk då høvet til å bruke familiære samband til å flykte til Bristol i England. Han tok doktorgraden sin i fysikk ved University of Bristol i 1937, studerte under Nevill Mott, og tok ein DSc ved University of Edinburgh medan han studerte under Max Born. Oppgåva hans om kvantemekanikk, publisert i "Proceedings of the Royal Society" i 1936, bidrog til at han fekk ei pedagogisk stilling ved universitetet i Edinburgh året etter. I 1940 vart han internert, men vart snart frigjeve.