Top 10 similar words or synonyms for proc

ਆਈ    0.922603

ਬਰਮ    0.919334

ਰਹ    0.919131

ਰਮ    0.918844

ਗਤ    0.918820

ਸਮ    0.918489

ਮਤ    0.918256

ਰਤ    0.915438

ਚਲ    0.914183

ਪਰਵ    0.914171

Top 30 analogous words or synonyms for proc

Article Example
Skulderblad Skulderbladet har to beinframspring, nemleg skulderhøgda, "acromion", og ramnenebbet, "proc. coracoideus". Begge desse går ventralt og tener som utspring og festar for ymse musklar.
Nanoteknologi Det som i dag vert kalla nanoteknologi vart første gong omhandla i ein tale som Richard Feynman ("There's Plenty of Room at the Bottom") heldt i 1959. Sjølve omgrepet vart først definert i 1974 i eit skriv av Norio Taniguchi (N. Taniguchi, "On the Basic Concept of 'Nano-Technology'," Proc. Intl. Conf. Prod. Eng. Tokyo, Part II, Japan Society of Precision Engineering, 1974.)
Skulderhøgda Skulderhøgda (gresk: "acromion", "akros" – «høgast», "ōmos" – «skulder», fleirtal: "acromia"), på norsk òg kalla akromion, er eit beina framspring på skulderbladet, "scapula", sin laterale vinkel. Framspringet er trekanta og avlangt og dessutan det laterale framhaldet av skulderkammen, "spina scapulae", og det bøyger seg over skulderleddet som ein krok saman med ramnenebbet, "proc. coracoideus". Skulderhøgda dannar leddet mot kragebeinet som ein kallar akromioclaviculærleddet.
Overarmsbein Den nedste delen av overarmsbeinet artikulerer med underarma. Den har to store epikondylar, "epicondylus medialis" og "epicondylus lateralis". Den mediale epikondylen tener som feste til det ulnare kollateralligamentet i olbogen, "m. pronator teres" og fleire handfleksormusklar. Den laterale epikondylen er mindre og tener som feste for det radiale kollateralligamentet, for "m. supinator" og fleire handekstensorar. Leddflata ligg noko lenger ned enn epikondylane, og ho dekkjer eit rundt framspring, "capitulum" som dannar ledd med det skålforma radiushovudet. Ho dekkjer òg ein spoleforma struktur, "trochlea", som artikulerer med ulnahovudet. Foran og ovanfor "trochlea" er ei lita grop kalla "fossa coronoidea" der "proc. coronoideus ulnae" går inn når olbogen er flektert. På dorsalsida finn vi "fossa olecrani" kor "processus olecrani ulnae" går inn ved ekstendert olboge. Desse gropene er atskilde av ei tynn beinhinne, og somtid kan ho vere borte, og ein får danna hòlet "foramen supratrochleare".