Top 10 similar words or synonyms for probability

econometrica    0.912755

speeches    0.896059

radiocarbon    0.895688

velocity    0.891897

proceedings    0.890683

injury    0.888879

causes    0.888119

rotation    0.888040

electrodynamics    0.888032

empirical    0.887377

Top 30 analogous words or synonyms for probability

Article Example
Godwins lov Godwins lov er eit postulat som seier at "«dess lenger ein diskusjon på internett går, dess meir sannsynleg er ei samanlikning som involverer nazisme eller Hitler»" («As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches one.»)
John Maynard Keynes Keynes publiserte sin "Treatise on Probability" i 1920, eit vidgjete bidrag til det filosofiske og matematiske grunnlaget for sannsynsrekning. Han gjekk til åtak på deflasjonspolitikken i 1920-åra med "A Tract on Monetary Reform" i 1923, der han kom med ein bitande argumentasjon for at land burde arbeide for stabilt innanlandsk prisnivå og gjorde framlegg om flytande valutakursar. Verket "Treatise on Money" (1930, 2 bind) gjorde effektivt greie for hans wicksellianske teori om kredittsyklusane.