Top 10 similar words or synonyms for originaltekst

wikiquote    0.797812

gunnel    0.772232

biblia    0.763861

tinna    0.761906

георгий    0.758860

gammelgresk    0.756778

fornaldarsögur    0.754371

nynorsktekst    0.751045

oppslagsordet    0.749750

møbjerg    0.746392

Top 30 analogous words or synonyms for originaltekst

Article Example
Barn Jesus i en krybbe lå Dansk originaltekst:
Norsk Salmehistorie I "Norsk Salmehistorie" finn vi for kvar salme fyrst salmen i originaltekst, i den eldste kjende forma. Eit unntak for denne regelen har Skaar gjort når han veit kva for versjon omsetjaren har nytta, då har han trykt denne teksten, med opplysningar om avvik frå opphavleg originaltekst. For mange av salmane finn vi opplysningar om bakgrunnen til salmen, og i nokre høve ein kort omtale av salmediktaren.
Tekst Omgrepet «tekst» blir brukt i litteraturvitskapen særleg om eit litterært verk eller ei skriftleg framstilling i si opphavlege språkform (ei originaltekst til skilnad frå omsetjingar). Undertekst viser ofte til den eigenlege meininga bak eller under ei utsegn.
Det kimer nå til julefest Salmen vart fyrste gong trykt i "Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn" 23. desember 1817, som «M. Luthers Julesalme frit fordansket». Luthers originaltekst har 15 vers. Grundtvigs versjon vert nokre gonger trykt med 24 vers, eitt for kvar dag i adventa. I danske salmebøker er salmen korta ned til ni vers. I Norsk salmebok er Grundtvigs versjon teken inn med sju vers.