Top 10 similar words or synonyms for nordsjølandet

sörmland    0.837224

xxxiii    0.828888

qaddis    0.827192

laurviks    0.822947

rogstadbreen    0.821812

catalana    0.819305

kvitsvodene    0.819243

jeita    0.818165

arthurøya    0.817735

merzifon    0.816962

Top 30 analogous words or synonyms for nordsjølandet

Article Example
Steinalderen i Noreg «Nordsjølandet» mellom Danmark og England var pressa opp fordi dei enorme ismassane trykte ned landmassane lenger nord . Etter kvart som presset frå isen minka, havet steig, og Nord-Skandinavia heva seg, forsvann Nordsjølandet sakte men sikkert i havet igjen.
Galta Heile området i det som no er sør i Nordsjøen var då fast land, og blir ofte kalla Nordsjølandet eller Nordsjøfastlandet. Det var mogleg å padla over Norskerenna i skinnbåtar.
Doggerland Både fiskarar og forskarar har funne ulike leivningar etter dyr og menneskeleg aktivitet frå steinalderen her. Namnet «Doggerland» blei gjeve til området på 1990-talet av professor Bryony Coles for å vektlegga at området ikkje berre var ei landbru mellom Storbritannia og Kontinentet, men eit landområde steinalderfolk kunne leva på. Området blei kalla opp etter Doggerbanken, som var eit høgland i Doggerland. «Nordsjølandet» og «Nordsjøfastlandet» er andre ord som er brukt om det same geografiske området.
Vestlandet Noregs historie byrjar på Vestlandet. Helleristningar fortel at det var i Rogaland dei første menneska i Noreg busette seg da isen trekte seg tilbake etter siste istid for ca. 10 000 år sidan. Det finst ei rekkje spor frå steinalderen i Rogaland. Dei foreløpig eldste spora etter menneske er funne på ein buplass på Galta på Rennesøy. Menneska kom truleg frå Nordsjølandet, eller Doggerland, eit landområde mellom Danmark og England som forsvann då isen trekte seg tilbake og havnivået steig. Folket som heldt til her måtte no finne nytt land. Nokre trekte sørover igjen, mens ein del passerte Norskerenna (som var smalare enn nå) i si jakt på rein og nytt land.
Nordsjøen Under siste istida var området mellom Danmark, Tyskland og England tørrlagd. Havnivået var truleg minst 100 meter lågare enn i dag på grunn av all vatnet som var bunde i isbreane. Dette flate slettelandet grensa mot den 100 km breie Norskerenna. Dette gjorde at ein truleg kunne sjå isbreane over renna frå nordsida av dette slettelandet. Jegerfolk nytta dette Nordsjølandet både under og like etter istida, før isen trekte seg attende, havnivået steig og heile området vart dekt av havet att. Trålarar i området har fått både torv i trålen under fiske i området, medan handsama flint er funne under oljeleiting, noko som beviser at dette området var tørrlagd.