Top 10 similar words or synonyms for nektaren

kvalen    0.763259

larvene    0.733884

humlene    0.703328

augeloka    0.701381

bietarar    0.700782

einskildvis    0.697949

gjellene    0.694362

mandlane    0.694196

håra    0.691148

nebbtupp    0.690722

Top 30 analogous words or synonyms for nektaren

Article Example
Humler Storleiken, tungelengda og hovudforma til humla avgjer kor effektivt humlene kan hente nektar og pollen frå dei forskjellige plantane. Korttunga humler slit med å få tak i nektar frå plantar med lange, tronge kronrør, eller der nektaren er gøymt langt inne i blomen. Langtunga humler kan, til skilnad til dei korttunga, slite med å få tak i nektaren når han sitt grunt, da dei kan få problem med å posisjonere den lange snabelen til nektaren.
Rubinstrupekolibri Ungfuglar blir mata med insekt på grunn av proteininnhaldet, ettersom nektaren er ei utilstrekkeleg kjelde til protein for veksande kolibriar.
Vivendel Blomsteren på vivendel ser ut som ein rett trompet. Det er berre insekt med lang sugesnabel som rekkjer ned til nektaren inst i blomsterrøyret.
Protea neriifolia Arten blir pollinert av ulike insekt, mellom dei proteabiller og skarabéar, i tillegg til fuglar som er tiltrekte av insekta og nektaren i blomstrane.
Nektar Der nektaren blir skild ut i blomen fester også pollen seg til dei vitjande dyra, som dermed kan utføra pollinering. Nektar skild ut frå andre delar av planten kan trekka til seg dyr som vernar han mot å etast. Begge typane bruk er ei form for mutualisme.
Tjuvhumle Arten har namnet sitt frå det at individa kan bita hòl i kronrøyret på blomar og soleis nå i nektaren samstundes som at pollineringa vert mindre verksam. Arten er unik ved dei spisse kjevane som verkar som tenner i denne prosessen.
Kolibriar Dei to halvleikane av nebbet til kolibriar har eit utprega overlapp slik at underdelen (underkjeven) passar inn i overdelen. Når fuglen tar opp nektar, opnar han vanlegvis nebbet berre litt slik han kan dra tunga inn og ut av det indre av blomsteren. Spesialisering av tunga, anten med riller eller med røyrforming hjelper fuglen å få opp nektaren.
Kumbh mela Kumbh mela ('krukkefesten') er ei syklisk hinduhøgtid som finn stad kvart tredje år på særskilde stader. Det er eitt av dei største valfartsmåla i hinduismen, og den folkerikaste valfarta i verda. Høgtida markerer den mytologiske kjerninga av Mjølkehavet og nektaren som skal ha falle ned på jorda dei fire stadene ein markerer henne.
Tuihonningetar Nektar er den normale dietten, men dei supplerer ofte med frukt og insekt, meir sporadisk med pollen og frø. Spesielt populær er dei to newzealandske plantane i slekta "Phormium", der nektaren nokre gonger gjærar. Dei er dei viktigaste pollinatorer av "Phormium", kowhai, "Clianthus" (kaka-nebb) og nokre andre plantar. Blomane av dei nemnte treslaga har form som svarar til tuihonningetaren sitt kurva nebb, eit døme på mutualisme.
Kolibriar Hovudføda for kolibriar er nektar frå plantar. Fuglane er vektige pollinatorar, særleg for djupe, røyrforma blomstrar. Akkurat som bier kan kolibriar vurdere sukkerinnhaldet i nektaren, og dei forkastar blomstrar med nektar som held mindre enn 12 % sukker. Favorittar er blomster med nektar på om lag 25 % sukker. Nektar har låg næringsverd, så kolibriar må imøtekomme trongen til protein, aminosyrer, vitamin og mineral ved å jakte på insekt og kongroer, særleg som fôr til ungar.