Top 10 similar words or synonyms for morphological

dabu    0.915969

geophysics    0.905690

detailed    0.904728

speeches    0.899302

terrorism    0.898885

structural    0.894787

tutorial    0.894771

illusions    0.894471

geosciences    0.893502

electrodynamics    0.892401

Top 30 analogous words or synonyms for morphological

Article Example
Fritz Zwicky Fritz Zwicky var ein sveitsisk-amerikansk astronom og fysikar. Han publiserte mange avhandlingar, særskild om supernovaer, galaksar og gassdynamikk og "Morphological Astronomy" (1957).
Samisk språkforsking i Finland Mikko Korhonen (1936-1991) var den første fennougristen og lappologen som til dels innførte meir pluralistiske forskingsmetodar. Artikkelen hans frå 1968, "Morphological method in Lappish", var ei typologisk studie av morfologiske prosessar i samisk, utan det vanlege fokuset på historisk rekonstruksjon. Doktoravhandlinga hans, "Die Konjugation im Lappischen" I (1967) og II (1974) er ei både historisk og komparativ studie av den finitte og infinitte verbbøyinga i alle dei ulike samiske språka. Korhonen var likevel ein del av den finskugriske tradisjonen, og publiserte mest språkhistoriske emne, læreboka hans frå 1981, "Johdatus lapin kielen historiaan" («Innføringa i det samiske språkets historie») er framleis standardverket i samisk språkhistorie.