Top 10 similar words or synonyms for miljøgift

anleggsmaskin    0.845579

coccothraustes    0.843989

arginin    0.843193

procumbens    0.842211

åfjordsbåtar    0.838165

asterope    0.835983

propanol    0.835266

navplio    0.834692

ornate    0.833469

tasejeva    0.833262

Top 30 analogous words or synonyms for miljøgift

Article Example
Miljøgift Ei miljøgift er eit stoff som er skadeleg for naturen. Slike stoff kan gje skadelege effektar på naturmiljøet sjølv ved låge konsentrasjonar. Dei er lite nedbrytbare og kan ofte hopa seg opp i næringskjeden.
Kadmiering Kadmium er eit giftig metall, slik at det ikkje kan brukast i samanhengar der det kan kome i kontakt med matvarer. I tillegg er kadmium ei uønskt miljøgift, og ein prøver difor å erstatte prosessen med andre metodar.
Jordforureining Forureininga kan føre til helsefare både gjennom direkte kontakt med den forureinina jorda, ved at giftstoffa vert spreidde via jorda til grunnvatnet eller ved utveksling mellom sediment og omliggande vatn . I seinare tid har ein særleg vorte merksam på PCB (polyklorerte bifenylar) som vart nytta i mange produkt som isolerglasruter, kondensatorar og måling og som kan samle seg som ei alvorleg forureining i jord, sedimentære avleiringar og sjøbotn. Sidan 1980 har stoffet vorte rekna som ei miljøgift og vore forbode.