Top 10 similar words or synonyms for mallefisk

manetar    0.804270

flavus    0.802498

ålefisk    0.799669

thalloid    0.798861

klokkefamilien    0.798509

idaea    0.797764

slangeørner    0.797368

villkatt    0.797233

taskekrabbe    0.796831

makrellfamilien    0.792874

Top 30 analogous words or synonyms for mallefisk

Article Example
Mallefisk Mallefisk er ei stor og mangfaldig gruppe beinfisk som finst i alle verdsdelar, hovudsakleg i ferskvatn eller langs kystar. Dei fleste artane er botnlevande, og mange har skjeggtrådar (eit slags sanseorgan) i nærleiken av munnen. Det er stor variasjon innanfor gruppa; ho omfattar alt frå dei opp til 5 meter lange europeiske mallane til små artar som sjeldan vert over 10 cm.
Mallefisk I norske farvatn finst éin art, nemlig dvergmalle.
Narmada I elva lever mellom anna sumpkrokodille og ulike typar karpefisk, mallefisk, "Channa", "Mastacembelus" og "Notopterus notopterus".
Dvergmalle Dvergmalle ("Ameiurus nebulosus") er ei lita mallefisk som er særs vanleg i ferskvatn nordaust i Nord-Amerika. Arten er òg sett ut mange stadar, m.a. i Drengsrudvannet ved Asker der han vart sett ut i 1890.
Dvergmallefamilien Dvergmallefamilien ("Ictaluridae") er ein familie nord-amerikanske mallefisk som lever i ferskvatn frå Canada til Guatemala. Fleire av artane er òg sett ut i andre delar av verda, mellom dei dvergmallen ein finn i Drengsrudvannet i Asker.
Tetra Tetra er eit populærnamn som vert nytta om små stimfisk i ordenen "Characiformes". Dei skil seg frå andre fisk m.a. ved å ha feittfinne (noko berre få andre fisk har, m.a. lakse- og mallefisk).
Nahal Alexander Nahal Alexander er habitat for skjelpadder som kan nå ein storleik på 1,20 meter og vege opp til 50 kg. I tillegg finst her sothønerog andre vassfuglar, sumpbeverar og sumpkattar. Av fisk i elva finn ein mallefisk, tilapia, elveål og multer.På sørbreidda finst det skiftande sanddyner og på nordbreidda ein eukalyptuslund.
Pupill Pupillen (av latin "pupilla", fleirtal "pupillae") er ei opning i midten av regnbogehinna i auget der lys passerer inn til netthinna. Den framstår som kolsvart fordi lysstråler i høg grad blir absorbert av cellevevet inne i auget, eller spreidd i andre retningar. Menneske har runde pupillar, men forma kan variere mellom artar. Kattar har ofte ein vertikal og slissen pupill, geiter har horisontale pupillar, medan enkelte typar mallefisk har ringforma pupillar. Pupillen kan jamførast med aperturen i eit optisk system, og regnbogehinna med blenderopninga. Den pupillen ein ser frå utsida av auget blir kalla inngangspupillen, og samsvarer ikkje heilt med den faktiske plasseringa eller storleiken til den fysiske pupillen fordi den blir forstørra av horninna. Pupillen blir vidare i mørket og smalare i lyse omgjevnader.