Top 10 similar words or synonyms for lyt

bør    0.866443

    0.823741

plar    0.771118

laut    0.764422

freistar    0.757531

lèt    0.755894

burde    0.754700

synest    0.751371

ønskjer    0.742971

ynskjer    0.731003

Top 30 analogous words or synonyms for lyt

Article Example
CMOS For CMOS-teknologien lyt ein skilja mellom statisk og dynamisk effektforbruk.
Fagdidaktikk I kontekstuell didaktikk, lyt ein òg spørje 4. kven ein underviser og 5. kvar ein underviser.
Fjørvekt Fjørvekter kan nyttast til å måla strekkraft, men ein lyt då konvertera til eininga for kraft, som er Newton.
Hallingmål Ho og han kan stundom nyttast om ting: "denne steidn, han ligg i vegjin, me lyt ta han".
Doctor Who Elles finst det mange andre slag romvesen, slemme og mindre slemme, som doktoren og venene hans lyt berge verda frå.
Nyttelast Det er aksellasta som vert regulert av myndigheitene, så nyttelasta lyt fordelast slik at maksimal aksellast ikkje vert for stor.
Jørgen Tjønnstaul Då Tokkevassdraget vart bygd ut, var Jørgen frampå: "Ja, her bli ørken. Me lyt selja hestane og kaupe konn kamelar..."
Antigen Antigen (frå eng. "anti"body "gen"erating substance) er molekyl som antistoff og reseptorar på T-celler kan kjenna att og reagera med. Eit antigen kan, men lyt ikkje vera immunogent og kunna framkalla eit immunsvar. Enda om t.d. fleire lågmolekylære substansar kan reagera med ferdige antistoff, lyt dei fyrst koplast til eit berarmolekyl om dei er immunogene og framkalla eit immunsvar (hapten).
Torvtekking Mest utbreidd var skikken å kante torva med ei steinrad. Mange slags stein har vore bruka til "yfsingstein". Rundslipt morenestein eignar seg dårleg fordi telen kan skyve han ut av stilling og utfor kanten. Steinane lyt vera så tunge at dei ligg fast og støtt. Helst bør dei vera rektangulære, og i alle fall lyt dei ha éi flat side å liggja på.
Fenomenologi Viktige uttrykk ein lyt kjenne i fenomenologi er livsverd, reduksjon, setje i klammar, medvit, intensjonalitet, transcendens, transcendentalt, kropp, intersubjektivitet, egologi, noema og noesis. Alle er omdiskuterte.