Top 10 similar words or synonyms for limewire

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for limewire

Article Example
LimeWire LimeWire er eit «peer-to-peer(P2P)»-program som lèt brukarar dela og søka etter og lasta ned filer frå andre brukarar. Programmet bruker Gnutella-protokollen, og har open kjeldekode.
LimeWire LimeWire er ikkje ei nettside eller ein teneste, og står ikkje bak filene som er i nettverka deira. Folk som nyttar LimeWire gjer eigne filer tilgjengelege for brukarar andre stadar i verda. Slik fildeling er ulovleg om ein ikkje sjølv har opphavsretten eller løyve til å dela filene.
LimeWire Programmet er skrive i programmeringsspråket Java, og kan dermed køyra på kva som helst datamaskin som har Java Virtual Machine installert. Installasjonsprogrammet til LimeWire finst også i fleire versjonar for Microsoft Windows, Mac OS X og Linux.
Fildeling Deling via såkalla chat-kanalar, t.d. IRC, har vore, og er, vanleg særleg mellom dei som elles er aktive på slike kanalar og program. Ein annan metode for P2P-deling er at ein lastar ned eit program, for så å søkja gjennom programmet for å finna filer som er lagra på andre brukarar sine datamaskinar. Døme på slike program er Kazaa og LimeWire.