Top 10 similar words or synonyms for kockums

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for kockums

Article Example
Kockums Kockums AB i Malmö er eit skipsverft og ei heleigd dotterverksemd i det tyske ThyssenKrupp-konsernet. Kockums lagar militære fartøy.
Kockums På 1970-talet produserte Kockums òg anleggsmaskinar og skogsmaskinar.
Kockums Verftet sprang ut frå Kockums Mekaniska Werkstad, skipa i 1840. Frans Henrik Kockum starta verksemda som hovudsakleg dreiv med produksjon for hushald og landbruk. I 1850 starta dei produksjon av jarnbanevogner og i 1870 eit skipsverft på hamna i Malmö. Familien stod også bak Skånska Cement AB og Kockums Jernverks AB, begge stifta på 1870-talet. I 1913 blei all verksemda i Malmö flytta til verftsområdet på hamna og det gamle verkstadområdet blei til bydelen Davidshall.
Kockums Verftet voks kraftig, og i 1952 og 1953 leverte Kockums mest tonnasje av alle vefta i verda. På grunn av økonomiske problem på 1970-talet blei verftet overteke av det statseigde Svenska Varv AB, og den sivile produksjonen blei lagd ned i 1978. I 1989 gjekk Kockums saman med Karlskronavarvet, før dei i 1989 gjekk inn i det tyske Howaldtswerke Deutsche Werft AG.
Kockums I 2004 omsette verftet for om lag 1,2 milliardar svenske kroner, og hadde i 2003 1200 tilsette. Frå 2005 har Kockums vore organisert i ThyssenKrupp Marine Systems.
Kallinge Kockums Jernverk låg her, men vart lagd ned i 1991. Det svenske luftforsvaret sin veng F 17 Kallinge ligg her, den vert delt med Ronneby flygplats.
Inge Edler Inge Edler var leiar av det kardiologiske laboratoriet ved universitetsjukhuset i Lund då han og Hertz lånte eit ultralydapparat nytta til materialprøving frå skipsverftet Kockums. Etter å ha modifisert det så bileta kunne lagrast, gjorde dei opptak av eit hjarte.
Östbergs Fabriks AB I 1979 kjøpte det finske føretaket Rauma-Repola 50 % av aksjeane i ÖSA og i 1981 kjøpte dei resten og ÖSA vart eit dotterselskap under Rauma-Repola. I 1983 kjøpte Rauma-Repola konkurrenten Bruun Systems AB i Filipstad og i 1984 kjøpte dei skogsmaskinavdelinga til Kockums i Söderhamn. Kockum hadde tidlegare teke over dei svenske skogsmaskinprodusentane SMV i Stensele og Logma. Etter dette dominerte Rauma-Repola og Valmet produksjonen av skogsmaskinar i Norden .
Ekkokardiografi Då legen Inge Edler og ingeniøren Carl Hellmuth Hertz laga det første biletet av eit menneskehjarte med reflektert ultralyd, i 1953, skjedde det med eit apparat lånt frå Kockums skipsverft i Malmö. Signala frå den reflekterte ultralyden (ekkoet), blei teikna ned med ein blekkskrivar på eit endelaust papirband. Dette blei det ein no kallar «M-mode»-opptak. Medisinsk diagnostisk bruk av ultralyd blei på denne tida utvikla av fleire fagmiljø, innan nevrologi, gynekologi og oftalmologi, uavhengig av kvarandre. For denne historia, sjå medisinsk ultralyd.
Pågen AB Opptaket til verksemda var at modellsnikkar Anders Påhlsson på skipsverftet Kockums Mekaniska i Malmö tok opp tingingar i 1878 på arbeidsplassen sin på brød som han og hustrua, Matilda, baka i heimen. Dette utvikla seg til ein bakarbutikk i byen, A. Påhlssons bageri, som med tida vart leverandør av ferdig innpakka brød og bakarvarar over heile Sverige. Namnet vart endra til Pågens Familjebageri AB, som ved å syne til ordet "pågen", som tyder guten i skånsk målføre, skulle assosiere firmaet med det ungdomleg friske, og med dette òg referere til opphavet til bakarverksemda. Namnet vart etter kvart stytta ned til Pågen AB.