Top 10 similar words or synonyms for jenteskulen

rektoren    0.567863

privatskulen    0.561535

polytekniske    0.561486

gymnaset    0.558717

latinskulen    0.558271

guteskulen    0.554217

krigsskulen    0.543498

kunstskule    0.535409

professoratet    0.528773

skulen    0.524813

Top 30 analogous words or synonyms for jenteskulen

Article Example
Antoura Vitjingsklosteret vart grunnlagd i 1746 og var eit nonnekloster, som frå 1862 vart den første jenteskulen i heile regionen.
Edith Södergran Frå 1902 til 1909 gjekk Edith på den tyskspråklege jenteskulen "Die deutsche Hauptschule zu S:t Petri", i St. Petersburg.
Kiwifrukt I 1906 vart kiwifrø tekne til New Zealand av Isabel Fraser, rektor på jenteskulen Wanganui Girls' College, som hadde vitja misjonsskular i Kina. I 1910 vart dei fyrste kiwifruktene hausta, og fekk det engelske namnet Chinese gooseberry "(kinesiske stikkelsbær)".
Ashdod Under Palestinamandatet hadde Isdud to grunnskular; ein for gutar som opna i 1922, og ein for jenter, som starta i 1942. I midten av 1940-åra hadde guteskulen 371 elevar, medan jenteskulen hadde 74.
Beirut "Beirut VI", eller "Patriarkatet", var ein stad oppdaga under bygginga av Den libanesisk evangeliske jenteskulen i Beirut-området. Det var kjend for oppdaginga av eit fint utført kananittisk blada kastespyd frå den yngre steinalder-perioden.
Jonathan Johnson Johnson vart student i 1883 og cand. theol. i 1887. Han var lærar ved den kommunale jenteskulen i Tønsberg frå 1889, deretter i middelskulen frå 1895 og ved den høgare allmennskulen frå 1902, også i Tønsberg. Frå 1913 hadde stilling som overlærar og frå 1920 som lektor ved same skulen.
Doha Doha er utdanningssenteret i landet og har flest skular og høgskular. I 1952 vart den første formelle guteskulen opna i Doha. Tre år seinare kom den første jenteskulen. Det første universitetet i landet, Qatar universitet, vart opna i 1973. Dette har fråskilde fakultet for både kvinner og menn.
Bertha Garnæs Bertha O. Garnæs var ein norsk lærar og rektor. I 1888 skipa ho den private jenteskulen Bertha Garnæs' Handgjerningsskole, der ho var rektor frå starten og fram til 1927 og hald fram som lærar til 1931. Samstundes arbeidde ho som lærar på Garnes Folkehøiskole frå 1987 til 1896.
Den raude moskeen Den raude moskeen (Urdu لال مسجد; Lal masdjid) i Islamabad er ein salafistisk moské som har vore senter for radikale islamistar og innblanda i fleire konfliktar mellom fundamentalistar og sekulære i Pakistan. To religiøse skular, ein for gutar og ein for jenter, er tilknytt moskeen; jenteskulen er del av det same bygningskomplekset.
Anna Haava Anna Haava vart fødd som Anna Rosalie Haavakivi i ein estisk bondefamilie. Familien la stor vekt på utdanning av dottera. Anna Haava byrja utdanninga si på godset Pataste mõis, og deretter på ein tyskspråkleg privatskule i Saare-Vanamõisa. Frå 1878 gjekk ho på Hoffmann privatskule i Tartu. Frå 1880 til 1884 gjekk ho på den høgare jenteskulen i Tartu og fekk utdanning som guvernante.