Top 10 similar words or synonyms for ialomiţa

NotFoundError    0.789

Top 30 analogous words or synonyms for ialomiţa

Article Example
Ialomiţa Den øvre delen av elva vert stundom kalla Valea Obârşiei eller Obârşia Ialomiţei.
Ialomiţa Ialomiţa ("Râul Ialomiţa" på rumensk) er ei elv sør i Romania som spring ut frå Bucegifjella i Karpatane. Elva har ei lengd på 417 km og er ei av sideelvane til Donau.
Ialomiţa fylke Ialomiţa er eit fylke ("judeţ") i Romania. Det ligg i regionen Valakia. Administrasjonssenteret er byen Slobozia. Fylket har 296 572 innbyggjarar (2002).
Ialomiţa fylke Fylket har 3 municipiu, 4 byar og 57 comună.
Slobozia Slobozia er ein by i Romania med om lag 50 000 innbyggjarar. Han er fylkeshovudstad i Ialomiţa fylke.
Târgovişte Târgovişte (), òg skrive "Tîrgovişte", er ein by i Romania med om lag 90 000 innbyggjarar. Han er hovudstad i Dâmboviţa fylke og ligg på høgresida av elva Ialomiţa.
Prahova Prahova er ei elv sør i Romania som spring ut frå Bucegifjella, i Dei sørlege Karpatane og munnar ut i Ialomiţa nær Adâncata. Dei øvre delane av elva, før ho renn saman med Azuga vert stundom kalla "Prahoviţa".
Balta Ialomiţei Balta Ialomiţei er ei øy i Donau som ligg i Ialomiţa og Călăraşi fylke i Romania. Ho er omgjeve av to greiner av Donau kalla Borcea og Dunărea Veche.
Rumensk geografi Donau renn 1075 km gjennom Romania (40 % av heile lengda hennar) og renn inn i landet sørvest for Bazias. Ho dannar den sørlege grensa mot Serbia og Bulgaria. Nesten heile Romania drenerer ut i Donau og alle elvane som endar opp i Donau i Romania utgjer nesten 40 % av den totale vassføringa hennar ved munningen. Dei viktigaste sideelvane hennar i Romania er Mureş, Olt, Prut, Siret, Ialomiţa, Someş og Argeş. Elvane i Romania renn hovudsakleg aust, vest og sør for Karpatane. Dei får vatn via regn og snøsmelting, som fører til stor variasjon i vassføringa og stundom til katastrofale flaumar. I aust hamner det meste av vatnet ut i Siret og Prut. I sør renn dei fleste elvane direkte ut i Donau, og i vest vert det meste av vatnet samla opp i Tisza i Ungarn.