Top 10 similar words or synonyms for hordeum

orchis    0.831389

lunaria    0.827675

bergmynte    0.824736

procumbens    0.820960

annua    0.820254

heracleum    0.815843

dianthus    0.815212

semitorquatus    0.813365

geronticus    0.812963

kvinand    0.812602

Top 30 analogous words or synonyms for hordeum

Article Example
Byggslekta Bygg ("Hordeum") er ei planteslekt i grasfamilien der me mellom anna finn kornslaget bygg ("Hordeum vulgare"). Dyrka bygg kjem frå den ville byggplanten ("Hordeum spontaneum") som framleis veks i Midtausten.
Bygg Bygg er eit svært hardført kornslag som til og med toler kaldare vêr enn rug og større saltinnhald i jorda enn kveite. Dyrka bygg kjem frå den ville byggplanta ("Hordeum spontaneum") som framleis veks i Midtausten.
Bygg Bygg ("Hordeum vulgare") er ei kornplante av grasfamilien. Bygg høyrer til byggslekta og har frø som blir brukte til mat for menneske og dyr, og til å laga drykker som øl og whiskey. Bygg"evula" er den mest dyrka og eldste kornarten i Noreg. Den var den hovudkornet til mat fram til 1900-talet, brukt både til flatbrød, graut, øl og til Bygg er eit svært hardført kornslag som til og med toler kaldare vêr enn rug og større saltinnhald i jorda enn kveite. Dyrka bygg kjem frå den ville byggplanta ("Hordeum spontaneum") som framleis veks i Midtausten.
Kveite Kveiteslekta ("Triticum") er ganske ung og stammar frå Midt-Austen, Kaukasus og Vest-Asia, der ho for kring 7 millionar år sidan skilde lag med den nær skylde slekta "Aegilops" (bukkekorn). Begge tilhøyrar stamma "Triticeae"  som også omfattar rug ("Secale") og bygg ("Hordeum"). Dei er felles om ein stamfar med 7 kromosom i eit «ur-genom» (Sjå tabellen). Basis kromosomtal i genomet er 7. «Ur-genomet» har med tida blitt noko ulike. Kolonnen med «genom» har derfor ulike bokstavar: A, B eller D.
Bygg Bygg stammar frå den ville "Hordeum spontaneum" som veks vill frå Levanten til Afghanistan. Den er eit torada vinterbygg. Vårbygg og seksradsbygg er utvikla frå denne. Kjenneteinet på dyrka former er at aksstilken er seig så ikkje småakset (frøet) fell av. Seksradsbygg og nake bygg (utan fastsitjande agner) er også kulturplanteeigenskapar. Bygg kom til Norden kring 4000 f.Kr. (4)og har sidan vore ein hovudkornart her. I bronsealderen dyrka ein nake bygg utan fastsitjande agner, men i den kjølegare Jernalderen blei dekt seksradsbygg det vanlege.