Top 10 similar words or synonyms for historiekultur

fotballdommar    0.686672

setelarkivet    0.665284

kyrkjeliv    0.664160

slurk    0.655757

partipolitikk    0.653893

språkvitar    0.652996

forretningsbank    0.651563

fyrbøtaren    0.651475

voltige    0.651017

akkreditering    0.649346

Top 30 analogous words or synonyms for historiekultur

Article Example
Historiekultur Historiekultur, og konkret bruk av historiekulturen, har i løpet av 2000-talet blitt eit etablert sjølvstendig forskingsfelt. For det første har det blitt lagt langt større vekt på at også historieforskarene arbeidar innanfor ein bestemt historiekultur og også er historiebrukarar. Eigne kurs i faghistorie, historiografi, blir no gitt dei fleste studentar i historiefaget. For det andre har det blitt auka forskning på bruken av historie i skulen, bruken av minnestader, etableringen av museer mv.. I EU er det finansiert eit større forskingsprosjekt om nasjonalmusea i ulike land. I Noreg har det vore en spesielt stor interesse knytt til bruken av 2. verdskrig.
Historiekultur Omgrepet «historiekultur» femner både om faghistorisk verksemd slik ein finn ho ved høgskule og universitet, historiefaget i skulen, populærvitskapleg historieforteljingar i ulike medium og innanfor kunst og underhaldning. Historiekultur femner også om elitære og folkelege praksisar som skal knyte fortid, samtid og framtid saman.
Historiekultur Historiekultur er eit omgrep for ei samling av reiskaper, kunstgjenstandar, dokument, tekster, bilete, ritual, sedvanar og påstandar og liknande som er rekna for å høyre fortida til og som er aksepterte brukt for å binde for-, sam- og framtida saman.
Historiekultur Det er fleire ulike historiekulturar. Ulike stater og nasjonar har ofte ulike historiekulturar, og ulike regionar og ulike sosiale og etniske grupper kan ofte også ha sin eigen historiekultur. "Ein" historiekultur åpnar opp for "fleire" ulike bruksmåtar. Eit eksempel frå Noreg er korleis Stiklestad har vore brukt av fleire ulike grupper (for eksempel: den konservative nasjonale eliten i 1930-åra, Nasjonal Samling i 1940-åra og Nei til EU på 2000-talet) for å tolke samtida og skape samling om eit felles syn på framtida.