Top 10 similar words or synonyms for functions

proceedings    0.912124

descriptions    0.908417

velocities    0.908205

commentary    0.907879

instability    0.907176

psychology    0.906034

contains    0.902513

radiocarbon    0.900444

philosophies    0.900226

formation    0.898920

Top 30 analogous words or synonyms for functions

Article Example
Hn/VxWorks VxWorks tilbyd mange ulike ”timing functions”. timex(), taskDelay(), kernelTimeSlice(), wdStart() er alle døme på funksjonar som baserar seg på system clock ticks, og som soleides skil seg på klokkeuppløysingi.
Guvernement i Syria Kvart guvernement vert styrt av ein guvernør, utpeikt av innanriksministeren og godkjend av regjeringa. Guvernøren er ansvarleg for administrasjon, helse, velferd, utdanning, turisme, offentlege arbeid, samferdsle, handel, jordbruk, industri, sivilforsvar og oppretthalde lov og orden i guvernementet. Minsteren for lokal administrasjon arbeidar tett med kvar guvernør for å koordinere og ha oversyn med utviklinga av lokale prosjekt. Guvernøren har sitt eit provinsråd, der tre fjerdedelar av medlemmane vert valde av folket for fire år om gangen, medan resten vert utpeikt av innanriksministeren og guvernøren. I tillegg har kvart råd ei utøvande avdeling på seks til ti sentralt utpeikte tenestemenn, som vert valt ut blant dei valte rådsmedlemmane. Kvar tenestemann har ansvar for spesifikke oppgåver. officer is charged with specific functions.