Top 10 similar words or synonyms for fotefar

vandringer    0.660627

almeland    0.656604

lilletvedt    0.653390

sveli    0.651777

thorheim    0.648431

bokbåten    0.645694

    0.645209

smistad    0.633148

hjemmet    0.630237

forl    0.625985

Top 30 analogous words or synonyms for fotefar

Article Example
Morten Hetland Hetland debuterte i 2007 med boka «I slektas fotefar». Boka er ei slektshistorie om slekta til forfattaren, og om dagleglivet i Hjelmeland kommune. Hetland bruker målforma nynorsk. I 2008 fekk han tildelt Hjelmeland Mållag sin målpris for boka si.
Grimo På Haustveit er det registrert viktige helleristingar frå bronsealderen. Helleristningane er hogde inn i ein stor stein som ligg på Håhaug ca 100 moh. På Hausatveite er det offergroper og fotefar.
Tysk-romerske keisarar Ved traktaten i Verdun i 843 vart Frankarriket delt i tre. Den eine var Austfrankarriket, som seinare vart til Det tysk-romerske riket. Otto I. tredde i Karl den Store sine fotefar og gjenoppretta keisarverdet i det austfrankiske riket, og gjeld såleis som grunnleggjaren av Det tysk-romerske riket.
Irsk geografi Den irske landmassen var no over havnivå og låg nær ekvator, og ein har funne fossil etter landdyr og landplanter frå denne perioden. Dette inkluderer fossil av tre frå Kiltorcan i County Kilkenny, beinfisk og ferskvassmuslingar, og fotefar etter firbeinte amfibiar på Valentia i County Kerry. Old Red Sandstone oppstod òg på denne tida.
Den russiske revolusjonen Men prisen var høg. Store delar av den russiske arbeidarklassen frå revolusjonsåret 1917 var drepen i krigen, store delar av bolsjevikpartiet sine opphavlege medlemmer var borte. Mange menneske rundt om i landet døydde av svolt og sjukdommar som følgde i krigens fotefar. Særleg hard var hungersnauda i Volga-dalen, der blant andre Fridtjov Nansen prøvde å hjelpe. Og sovjet-styret var ikkje lenger styrt av sovjeta, no blei dei andre sosialistiske gruppene som var representerte der forbodne, likeins fraksjonar i bolsjevikpartiet (kommunistpartiet), og det meste blei i røynda bestemt i sentralkomiteen i det no einaste lovlege partiet. Det hadde skjedd ei militarisering og brutalisering av bolsjevikisk politikk, noko som òg viste seg da matrosane ved Kronstadt, som hadde vore mellom spydspissane i revolusjonen, i 1921 vende seg mot bolsjevikstyret. Dei blei nedkjempa med militær makt.