Top 10 similar words or synonyms for formation

proceedings    0.907058

veterinary    0.905026

expression    0.904524

instability    0.901530

descriptions    0.899682

psychology    0.899094

functions    0.898920

seawater    0.898830

philosophies    0.896415

structural    0.895737

Top 30 analogous words or synonyms for formation

Article Example
Det levantinske havet Study and Analysis of Water Masses Formation in the Levantine Sea
Oljeskifer Den største kjende førekomsten i verda er Green River Formation i statane Utah, Colorado og Wyoming vest i USA. Andre store kjente førekomstar finst i Australia, Brasil, Canada, Israel, Jordan, Kina og Russland.
Halo i meteorologi Light pillars can also form around the moon, and around street lights or other bright lights. Pillars forming from ground-based light sources may appear much taller than those associated with the sun or moon. Since the observer is closer to the light source, crystal orientation matters less in the formation of these pillars.
Anton Skulberg Skulberg utdanna seg til veterinær, tok eksamen i veterinærmedisin i 1949. Frå 1961 var han førsteamanuensis ved Institutt for næringsmiddelhygiene og forskningsleiar av Forskningsutvalet for konservar. I 1965 tok han doktorgraden på Norges veterinærhøgskule på avhandlinga "Studies on the formation of toxin by clostridium botulinum". År 1970 vart han utnemnd til professor i næringsmiddelhygiene ved Norges veterinærhøgskule og året etter til direktør for Norsk institutt for næringsmiddelforskning.
Miscast Nunataks Miscast Nunataks er ei gruppe på fire nunatakar som stig til 910 moh på sørsida av Byrdbreen. Dei ligg mellom Mount Tadpole og Mount Madison i Churchill Mountains. Fjella vart geologisk kartlagde som Dick Formation, ei klastisk eining av sandstein av New Zealand Geological Survey, 1960-61. Det noverande namnet kom etter ei ny kartlegging av United States Antarctic Program (USAP) og geologen Edmund Stump i 2000–01, då dei fann ut at heile fjellet består av Shackleton Limestone.
Månen I 1935 kom gav månekommisjonen til International Astronomical Union (IAU) ut "Named Lunar Formation: Catalogue and Map", som gir register over alle godkjende namn på måneformasjonar. I 1961 kom dei første bielta frå baksida av månen, og lista vart utvida med 17 nye namn. I 1964 vart det lagt til over 60 nye namn på formasjon på framsida, og i 1970 ei liste på over 500 nye namn. Fleire av formasjonane på månen er kalla opp etter nordmenn,
Bulbarrow Hill Bulbarrow Hill er ein 274 meter høg ås nær Woolland, 8 km vest for Blandford Forum og 16 km nord for Dorchester i Dorset i England. Kalksteinsåsen er ein del av ein skrent i Dorset Downs, som dannar den vestlege enden av Southern England Chalk Formation. Delar av åsen vert utnytta til jordbruk, men består hovudsakleg av grassletter. Åsen ligg oppfor Blackmore Vale og gjev utsyn over Dorset, Somerset, Wiltshire og Devon.