Top 10 similar words or synonyms for fagott

obo    0.930593

oboar    0.911883

valthorn    0.905690

fiolinar    0.904646

fagottar    0.894771

bratsj    0.893271

klarinettar    0.886708

pauke    0.886603

tverrfløyte    0.884794

trompetar    0.881609

Top 30 analogous words or synonyms for fagott

Article Example
Fagott Fagotten har utvikla seg frå eit instrument som blei kalla «curtal» eller «dulcian». Ein har veldig lite konkret kunnskap om opphavet til instrumentet. Ein trudde lege at den fyrste fagotten blei konstruert på 1400-talet under namnet bombard, men ein har seinare funne ut at dette var ei slags sekkepipa. Det er i alle fall klart at forgjengarane til dagens instrument kom til Europa med tyrkarane, som organiserte militærkorps der musikarane blei kalla janitsjarar.
Fagott Dei fleste fagottistar produserer sine eigne røyrblad. Emnet blir trekt i vatn, fasongskore og høvla før det blir vika saman og bunde opp i fuktig tilstand (fukta gjer at ein unngår sprekkdanningar). Til slutt må ein skrapa eller pussa røyrblada og justere wirane slik at røyrblada får passe motstand og passar fagottistens personlege klangideal og spelestil. Det tar minst 2-3 dagar å spela inn eit nytt røyrblad, og ein kan bruka det intensivt i 1-3 veker.
Fagott Fagott er eit treblåseinstrument som gir ein djup tone. Ein speler på fagotten med eit dobbelt røyrblad. Ulike tonar blir til ved at ei opnar eller tettar fingerhol og klaffar. Fagotten er eit ganske stort instrument, ca 1,3 meter høgt. Det har stort toneomfang, 3,5 oktavar, og det finst òg ein kontrafagott som kling ein oktav djupare enn ein fagott, men har nesten same omfang. I undervisninga av barn kan ein nytta ein fagottino, ein liten fagott, som enten er stemt ein kvart, ein kvint eller ein oktav høgare enn ein vanleg fagott.
Nach dir, Herr, verlanget mich Stykket er instrumentert for fagott (fagott), to fiolinar og basso continuo, samt to songsolistar (sopran, bass) og firedelt kor.
Fagottkonsert av Mozart Konserten er skriven for solo fagott og eit orkester som består av to oboar, ein fagott, 2 valthorn i F og strykarar.
Symfoni nr. 15 av Mozart Instrumenteringa var strykarar, 2 oboar, 2 horn, fagott, continuo
Hn/Janitsjarkorps Pikkolofløyta, tverrfløyta, obo, klarinett, altsaksofon, tenorsaksofon, barytonsaksofon, bassklarinett og fagott.
Symfoni nr. 11 av Mozart Instrumenteringa var strykarar, 2 oboar, 2 horn, fagott, continuo
Symfoni nr. 13 av Mozart Instrumenteringa var strykarar, 2 oboar, 2 horn, fagott, continuo
Janitsjarkorps Pikkolofløyte, tverrfløyte, obo, klarinett, altsaksofon, tenorsaksofon, barytonsaksofon, bassklarinett og fagott.