Top 10 similar words or synonyms for etterstad

skøyen    0.836964

sognsvann    0.772341

akersgata    0.762569

jernbanetorget    0.761235

lysaker    0.757233

maridalsveien    0.754190

krysset    0.751394

skillebekk    0.748578

galgeberg    0.743861

sentralstasjon    0.743424

Top 30 analogous words or synonyms for etterstad

Article Example
Vålerenga Vålerenga er eit område i Oslo. Det er ein del av Bydel 1 Gamle Oslo. Vålerenga ligg mellom Gamlebyen, Jordal, Ensjø, Etterstad og Lodalen. Vålerenga er avgrensa av Enebakkveien, Hovedbanen, Gjøvikbanen, Strømsveien, Østerdalsgata, Numedalsgata, Opplandsgata og Strømsveien. Skjeringa til Gjøvikbanen er i dag overbygd og ikkje synleg, men ho låg rett aust for Etterstad Kolonihage. Vålerenga er spesielt kjent for sine gamle trehus og sine fotball- og ishockey-lag.
Østensjøbanen Opphavleg var Østensjøbanen ein forstadsbane mellom Etterstad og Bryn, knytt til bytrikkens nett på Etterstad i det som er dagens bydel Gamle Oslo. Denne banen vart opna i 1923, bygd av det kommunale aksjeselskapet A/S Akersbanerne som Aker kommune (den dåverande grannekommunen til Kristiania (Oslo) før dei to kommunane vart slegne saman) hadde skipa i 1917 for å betre sambandet mellom Kristiania og Aker.
Østensjøbanen Til å byrje med vart banen trafikkert av trikkar frå Kristiania Sporveisselskab i ei rute frå Homansbyen (i nærleiken av Det kongelege slottet i Oslo), over Stortovet og Etterstad til Bryn. Men etter at banen hadde vorte lengd frå Bryn til Oppsal i 1926, vart banen drive av A/S Akersbanerne som rein forstadsbane utan samband med bytrikken, og ferdafolket måtte stige om mellom bane og bytrikk på Etterstad, som ligg etter måten langt frå sentrum av Oslo.
Alnaelva I 1862 bygde Onsum Svendengen teglverk noko vest for Kværner Brug, det vil sei ved dagens NSB-hallar i Lodalen. På same tid vart Nygård teglverk anlagt aust for Kværnerfossane - på Etterstad.
Vålerenga Vålerengatrikken hadde nummer 16, og blei lagt ned i 1968. Den hadde omstiging til Østensjøbanen på Etterstad. Trikketraseen blir i dag delvis køyrt av buss nummer 37 Helsfyr-Kjelsås. Næraste T-banestasjon er Ensjø.
Lambertseterbanen Lambertseterbanen var opphavleg bygd som forstadsbane for bytrikk frå Brynseng til Bergkrystallen, opna i 1957, i samband med den store drabantbyutbygginga på Lambertseter i 1950-åra, og ombygd til T-banestandard seinare. Den noverande T-banelinja Østersjøbanen var likeeins ein forstadsbane for bytrikk på denne tida, knytt til trikkenettet i Oslo ved ei linje over Etterstad, og Lambertseterbanen vart bygd som ei sidelinje til Østensjøbanen. Til å byrje med gjekk trikkane på Lambertseterbanen i ei rute mellom Kjelsås og Bergkrystallen via Torshov - Storgata - Etterstad, men frå 1960 berre mellom Jernbanetorget framfor jernbanestasjonen Oslo Ø og Bergkrystallen.
Romeriksporten Romeriksporten er den lengste jernbanetunnelen i Noreg med ei lengde på 14 580 meter. Romeriksporten er dobbeltspora og går frå Etterstad i Oslo til Stalsberg i nærleiken av Lillestrøm på Romerike, som er bakgrunnen for namnet til tunnelen. Tunnelen er er elektrifisert, og toga kan køyre i ei fart på 160 km/t.
Gjeldsoppgjeret med Danmark I Noreg vart det stor motstand mot avtalen og den framkalla den mest dramatiske krisa i Unionen mellom Noreg og Sverige før sjølve oppløysninga i 1905. Da Stortinget vart samla i 1821 trua kong Karl Johan den norske nasjonalforsamlinga med troppesamling på Etterstad for å få avtalen godkjend.
Bærumsbanen A/S Bærumsbanen tok i 1937 over drifta av Østensjøbanen, ein forstadbane på den andre sida av sentrumsområdet i Oslo, og kopla Lilleakerbanen og Bærumsbanen til Østensjøbanen ved å etablere eit samband tvers gjennom byen, via Etterstad i Oslo, over trafikkknutepunktet Jernbanetorget framfor Oslo Ø, og vidare over Skøyen ut til Jar, tidvis heilt fram til Kolsås. Dette ruteopplegget fekk namnet Lilleaker-Østensjøbanen.
Østensjøbanen A/S Bærumsbanen tok i 1937 over drifta av Østensjøbanen. Selskapet kopla Østensjøbanen til Lilleakerbanen og Bærumsbanen ved å etablere eit samband tvers gjennom byen, via Etterstad, over trafikkknutepunktet Jernbanetorget framfor Oslo Ø, og derfrå over Skøyen ut til Jar i Bærum kommune, tidvis heilt fram til Kolsås i Bærum. Dette ruteopplegget fekk namnet Lilleaker-Østensjøbanen.